Smådjurssektionen

 

Smådjurssektionen arbetar för utökad kunskap och samarbete inom veterinär smådjursverksamhet och verkar som sakkunnigt organ och remissinstans.

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen vid möten nationellt och internationellt. Ledningsgruppen svarar även ut remisser inom vårt område och arbetar tillsammans med andra intressegrupper, myndigheter och kommittéer såsom SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), SJV (Statens jordbruksverk), SKK (Svenska kennelklubben), Samverkansgruppen för hundvälfärd och DU (Djurskyddsutskottet) för att vidareutveckla smådjursvården.

Sektionen arbetar mycket med främjandet av specialistutbildningarna (Steg I och II) samt har i uppdrag att tillsätta ledamöter till ESK (Examinations-och styrkommittén) och Normgruppen.

Veterinärmötets smådjursprogram anordnas av sektionens ledningsgrupp. Där strävar vi efter att bjuda in till föreläsningar som är godkända för specialistutbildning steg-I-nivå.

Som medlem i sektionen kan du på ett avgörande sätt bidra till sektionens arbete och ledningsgruppen tar tacksamt emot återkoppling och idéer.

Som medlem i Smådjurssektionen blir du också medlem i World Small Animal Veterinary Association, WSAVA (https://www.wsava.org/) och i The Federation of European Companion Animal Veterinary Association, FECAVA (https://www.fecava.org/).

Ledningsgruppen nominerar personer till olika förtroendeposter vilka tillfrågas om att representera sektionen vid möten i aktuella frågor. Både som tillfälliga och mer långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med och utforma VMR policydokument initierade av ledningsgruppen.  Du är som medlem också varmt välkommen att ansöka om att starta och driva initiativprojekt.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: smadjur@svf.se

Bli medlem i sektionen

Riktlinjer som rör smådjur finns under veterinärmedicin/riktlinjer

Sektionens ledningsgrupp 

Ordförande
Charlotte (Lotta) Öman, veterinärexamen 2005. Arbetar som kliniker på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm.

Sekreterare:
Anna Snell, examen från SLU 2021 och jobbar nu på Östersunds Djursjukhus.

Ekonomiansvarig:
Vakant

Utbildningsansvarig:
Vakant

Informationsansvarig:
Malin Parming, veterinärexamen 2013, Specialist i hundens och kattens sjukdomar 2023. Arbetar som kliniker på Evidensia Djurkliniken Analysen Örebro, samt viss tid på Evidensia specialistdjursjukhuset Strömsholm. 

Ansvarig internationella frågor:
Ellinor Wede, examen från SLU 2012, steg1 specialist 2022 och jobbar på Dille Veterinärklinik i Jämtland.

 

 

Uppdaterades senast 24 november 2023