Riktlinjer för aspirant i steg 2-utbildningen

Riktlinjerna gäller för de som påbörjat sin specialistutbildning i steg 2 från och med 2022-01-01 och gäller oavsett vilket ämnesprogram man går. Dokumentet innehåller riktlinjer och råd med avsikt att underlätta för aspiranten att genomföra sin specialistutbildning. Det som tas upp är sådant som står i andra dokument och i information på andra platser men lite mer förklarande. För fullständig sakinformation om utbildningen måste man dock gå till föreskriften (C25) och till SVF:s både de övergripande och ämnesspecifika utbildningsdokument för steg 2.

Riktlinjer för aspirant i steg 2-utbildningen

Uppdaterades senast 05 mars 2024