Utbildning

Här finner du information om kurser och övrig utbildning som SVF tillhandahåller eller är delaktiga i.

Medlemsutbildning 8-9 februari 2023
Samtalsledare yrkesetik

Veterinärers vardag kantas av många frågeställningar som är oerhört komplexa. Ibland får våra medlemmar stå ut med hot, likväl som ekonomisk press från huvudmän, och varje dag ska beslut fattas ofta under tidspress, om vilken vård som är nödvändig eller för kostsam. Situationerna är hur många som helst och etik är ett ständigt aktuellt ämne.

Sveriges veterinärförbund vill därför initiera medlemsdiskussioner kring veterinärers yrkesetik. Ett led i detta är att utbilda 15 samtalsledare i yrkesetiska och veterinäretiska frågor.

Den som har genomgått utbildningen kommer att få ett centralt fackligt uppdrag att företräda förbundet i diskussioner med medlemmar, dvs att hålla i och leda diskussioner om dessa frågor med kollegor.

Förbundet står för omkostnaderna, du bidrar med din kompetens, tid och ditt engagemang. Det kommer finnas 15 platser på utbildningen, varför vi inte kan garantera att alla som vill får gå utbildningen.

Datum: 8-9 februari 2023
Tid: Start kl. 9.30 onsdag. Slut kl. 16.00 torsdag
Plats: I Stockholmsområdet, plats meddelas när det är fastställt.
Max antal deltagare: 15 st (vid fler anmälda kommer en gallringsprocess att ske utifrån geografi och verksamhet).
Sista anmälningsdag: 30 december 2022

Anmäl dig genom att maila kansli@svf.se, uppge namn, arbetsplats och ev specialkost.

Välkomna!

__________________________________________________

Webbutbildningen Tryggt jobbat! - lär dig bemöta hat och hot

Hat och hot är ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser. Det kan handla om direkta hot på arbetsplatsen men även om uthängningar i sociala medier. För att rusta djursjukvårdspersonal att bättre kunna bemöta dem som hotar finns nu en webbutbildning – Tryggt jobbat!

Var femte anställd i djursjukvården har blivit hotad av djurägare*. Hat och hot förekommer både på arbetsplatserna och utanför, inte minst på sociala medier. Det påverkar arbetsmiljön och kan bidra till en negativ spiral av sjukskrivningar och uppsägningar – och än större press på personalen. Som en av flera arbetsmiljöåtgärder lanseras nu en kostnadsfri utbildning för alla som jobbar inom djursjukvården. Webbutbildningen Tryggt jobbat! ska ge personalen kunskap och verktyg att bemöta dem som hotar. Bakom initiativet står parterna Gröna arbetsgivare, Kommunal och Sveriges Veterinärförbund tillsammans med Prevent.

Här hittar du webbutbildningen: www.prevent.se/tryggt-jobbat-i-djursjukvarden

*Källa: Svensk Djursjukvårds enkät om arbetsmiljö och hälsa

 

Uppdaterades senast 31 oktober 2022