Sektionen för veterinär folkhälsa

Vad är veterinär folkhälsa?
Veterinär folkhälsovetenskap innefattar hur veterinärmedicin kan bidra till människors fysiska, mentala och sociala välbefinnande. Inom veterinär folkhälsa tillämpas kunskaper om livsmedels- och dricksvattensäkerhet, zoonoser, vektorburna sjukdomar och samspelet mellan människa och djur. Riskanalys och epidemiologi är viktiga verktyg inom området.

Vad gör sektionen för veterinär folkhälsa?
Sprider kunskap och bidrar till utveckling
Sektionen för veterinär folkhälsa är en av fem sektioner inom Veterinärmedicinska rådet. Vi bevakar utvecklingen och verkar för ökad kunskap inom området. Det gör vi bland annat genom att delta i Veterinärmedicinska rådet och Veterinärförbundets remissarbete, anordna symposium i veterinär folkhälsa vid den årliga veterinärkongressen och utarbeta ett nytt specialistutbildningsprogram i veterinär folkhälsa. Arbetet med detta befinner sig nu i slutskedet. Veterinärer som har genomgått specialistprogrammet med godkänt resultat kommer att få kalla sig "veterinär med specialistkompetens i veterinär folkhälsa".

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen. Ledningsgruppen nominerar personer till olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av VMR-riktlinjer initierade av ledningsgruppen.  

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: vfh@svf.se

Bli medlem i sektionen

Riktlinjer som rör veterinär folkhälsa finns under veterinärmedicin/riktlinjer

Sektionens ledningsgrupp

Ordförande: Marie Nykvist

Vice ordförande: Shwan Kareem

Sekreterare och Ekonomiansvarig: Karin Rejnö

Utbildningsansvarig: Krista Tuominen

Informationsansvarig: Viveca Eriksson

Ansvarig för internationella frågor: Alexander Sjölund

Adjungerad: Christina RemesUppdaterades senast 16 april 2024