Hästsektionen

hästar2

Hästsektionen arbetar för utökad kunskap inom veterinär hästverksamhet och verkar som sakkunnigt organ och remissinstans.

Sektionen arbetar mycket med främjande, upprätthållande och vidareutvecklande av specialistutbildningen. I tillägg till det arbete ledamöter i de ansvariga ESK-grupperna utför bidrar ytterligare medlemmar med granskning av skriftliga arbeten inom sina kunskapsområden, bedömning av examensfrågor, samt genom att bistå ESK under examinationstillfällen.

Hästprogrammet vid den årliga veterinärkongressen anordnas av sektionens ledningsgrupp. Programmet består i allmänhet av ett program som är godkänd kurs i Steg-1 utbildning. Vi strävar efter att bjuda in meriterade föreläsare i aktuella och kliniskt tillämpbara ämnen.


Hästsektionens normgrupp utformar rådgivande riktlinjer i för sektionen relevanta etiska och veterinärmedicinska frågor. Frågor och synpunkter från medlemmar gällande antagna riktlinjer, liksom förslag på nya frågeställningar, är varmt välkomna.

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen vid möten och i olika grupper nationellt och internationellt. Ledningsgruppen har också i uppdrag att besvara relevanta remisser och att tillsätta ESK- och Normgruppsledamöter.

Ledningsgruppen nominerar personer till en rad olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av VMR policydokument initierade av ledningsgruppen.  Du är som medlem också varmt välkommen att själv ansöka om att starta och driva initiativprojekt.

Som medlem i sektionen bidrar du på ett avgörande sätt till sektionens arbete genom att visa att det är en stor yrkeskår som arbetar med just veterinära hästfrågor. Du kan dessutom stödja sektionens verksamhet genom att själv vara aktiv på olika sätt.

Som medlem i Hästsektionen blir du också medlem i The Federation of European Equine Veterinary Association, FEEVA (https://www.fve.org/feeva/).

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: hast@svf.se

Bli medlem i sektionen

Riktlinjer som rör häst finns under veterinärmedicin/riktlinjer

Hästsektionens ledningsgrupp
Ordförande:
Malin Santesson, veterinärexamen 2005, svensk specialistkompetens sjukdomar hos häst. Arbetat många år på UDS hästklinik med inriktning ortopedi och tänder. Arbetar nu som regionschef på Distriktsveterinärerna.

Vice ordförande och Utbildningsansvarig:
Tove Särkinen, veterinärexamen 2006. Arbetar som klinikveterinär på Mälaren hästklinik Sjöbacka med fokus odontologi och internmedicinska utredningar.

Sekreterare:

Annika Källse, veterinärexamen 2019. Klinikveterinär på UDS Hästklinik med stort intresse för oftalmologi.

Ekonomiansvarig och Ansvarig för internationella frågor:

Sara Nyman, veterinärexamen 1990, disputerad 2001 på hästars vätskebalansreglering. Driver idag företaget Hästhälsovården med privat hästpraktik samt utbildningsverksamhet inriktad på hästhälsa.

Informationsansvarig:
Sandra Zetterström, veterinärexamen Köpenhamns Universitet 2015. Arbetat i USA i fyra år: ett års kirurgiskt häst internship i Kentucky och därefter tre års kirurgisk häst residency i Alabama. Arbetar nu som klinikveterinär på Hallands Djursjukhus med främst ortopedi och kirurgi. 

Ledamot:
Ellen Winqvist, veterinärexamen 2014. Arbetar som veterinär och klinikchef på Distriktsveterinärerna Fjärdhundra. Brinner lite extra för odontologi och fölsjukvård.

Valberedning:
Linda Andersson
Elin Werell

Uppdaterades senast 22 februari 2024