Hästsektionen

hästar2

Hästsektionen arbetar för utökad kunskap inom veterinär hästverksamhet och verkar som sakkunnigt organ och remissinstans.

Sektionen arbetar mycket med främjande, upprätthållande och vidareutvecklande av specialistutbildningen. I tillägg till det arbete ledamöter i de ansvariga ESK-grupperna utför bidrar ytterligare medlemmar med granskning av skriftliga arbeten inom sina kunskapsområden, bedömning av examensfrågor, samt genom att bistå ESK under examinationstillfällen.

Hästprogrammet vid den årliga veterinärkongressen anordnas av sektionens ledningsgrupp. Programmet består i allmänhet av ett program som är godkänd kurs i Steg-1 utbildning. Vi strävar efter att bjuda in meriterade föreläsare i aktuella och kliniskt tillämpbara ämnen.

Hästsektionen arrangerar även den årligen återkommande "Vinterkursen". 2020 års vinterkurs har titeln "Rehabilitering efter en skada– lika viktig som behandlingen! Vad kan du som kliniker göra?" - läs mer om kursen & anmäl dig här.

Hästsektionens normgrupp utformar rådgivande riktlinjer i för sektionen relevanta etiska och veterinärmedicinska frågor. Frågor och synpunkter från medlemmar gällande antagna riktlinjer, liksom förslag på nya frågeställningar, är varmt välkomna.

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen vid möten och i olika grupper nationellt och internationellt. Ledningsgruppen har också i uppdrag att besvara relevanta remisser och att tillsätta ESK- och Normgruppsledamöter.

Ledningsgruppen nominerar personer till en rad olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av VMR policydokument initierade av ledningsgruppen.  Du är som medlem också varmt välkommen att själv ansöka om att starta och driva initiativprojekt.

Som medlem i sektionen bidrar du på ett avgörande sätt till sektionens arbete genom att visa att det är en stor yrkeskår som arbetar med just veterinära hästfrågor. Du kan dessutom stödja sektionens verksamhet genom att själv vara aktiv på olika sätt.

Som medlem i Hästsektionen blir du också medlem i The Federation of European Equine Veterinary Association, FEEVA (https://www.fve.org/feeva/).

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: hast@svf.se

Bli medlem i sektionen

Riktlinjer som rör häst finns under veterinärmedicin/riktlinjer

Hästsektionens ledningsgrupp
Ordförande:
Lena Malmgren, veterinärexamen 1978, docent i obstetrik och gynekologi. Arbetat många år på SLU och inom läkemedelsindustrin. Stuteriveterinär.

Vice ordf/utbildningsansvarig:
Malin Santesson, veterinärexamen 2005, svensk specialistkompetens sjukdomar hos häst. Arbetar som klinikveterinär på UDS hästklinik med inriktning ortopedi och tänder sedan 2007 och avdelningschef för polikliniken sedan 2014.

Sekreterare:

Karin Alexandersson, veterinärexamen SLU 2001. Jobbat som klinikveterinär på ATG-kliniken Romme 2002 och därefter på ATGs Hästsjukhus Färjestad som numera heter Värmlands Hästsjukhus. Vidareutbildad i hästtandvård och examinerad i hästodontologi vid SLU.

Kassör:

Linda Andersson, veterinärexamen Köpenhamns Universitet 2011. Tidigare arbetat på Distriktsveterinärerna Vännäs och som klinikchef på Evidensia Hästklinik Umeå. Arbetar nu som klinikveterinär på Saxtorps Hästklinik med främst ortopedi

Utskicksansvarig:
Ellen Law, DVM, Leg. veterinär, Cert. Hästkiropraktor (IAVC & IVCA). Utbildad vid Köpenhamns Universitet 2011. Tidigare arbetat på Hallands Djursjukhus, Helsingborgs Djursjukhus samt som banveterinär på Jägersro Galopp. Är godkänd FEI Official Veterinarian. Arbetar numera på Bilddiagnostiska Kliniken på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Remissansvarig/Biträdande utbildningsansvarig/sekr: Sara Nyman, veterinärexamen 1990, disputerad 2001 på hästars vätskebalansreglering. Driver idag företaget Hästhälsovården med privat hästpraktik samt utbildningsverksamhet inriktad på hästhälsa.

 

Uppdaterades senast 05 juni 2020