Bilddiagnostik

Dokument och information om examination.

Kunskapskrav Bilddiagnostik

Fallbeskrivningar – instruktioner Bilddiagnostik

Fallförteckning – mall Bilddiagnostik

Individuell studieplan – mall Bilddiagnostik

Intygsmall för vistelse hos Diplomat

Kurser/konferenser - Bilddiagnostik

Litteraturanvisning - Bilddiagnostik

Målbeskrivning för specialistkompetens inom Bilddiagnostik för hund och katt

 

Examination

Del 1 genomförs efter 1,5 år av utbildning. Inför examinationen ska tio fallbeskrivningar och fallförteckning för första delen av utbildningen ha godkänts. I examinationen ingår strålskydd, fysik radiologi och ultraljud. Examinationen omfattar en teoretisk och en praktisk del.

Del 2 genomförs när utbildningstiden är slut. Inför examinationen ska fallbeskrivningar och fallförteckningar ha godkänts. Aspiranten ska också ha godkänts i examination del 1. Den slutliga examen omfattar även innehållet i del 1.

Delexamen 2024 - länk

Uppdaterades senast 14 juni 2024