Veterinär folkhälsa

Specialistkompetens i livsmedelshygien
Detta program kommer att ersättas av specialistkompetens i veterinär folkhälsa. Information om den nya utbildningsplanen kommer publiceras här när den är klar.

Uppdaterades senast 09 februari 2021