Remissvar

Sveriges Veterinärförbund är remissinstans i frågor rörande djurhälsovård, djursjukvård, djurskydd, livsmedelshygien samt närliggande områden. Förbundet besvarar varje år ett stort antal remisser från departement och myndigheter. Förbundsstyrelsens remissvar sammanställs utifrån yttranden som inhämtas från föreningar och sektioner.

Representanter från veterinärförbundet deltar i samrådsgrupper på Livsmedelsverket och Jordbruksverket i frågor rörande organisation av det veterinära arbetet etc. Förbundet inbjuds i vissa ärenden till överläggningar med Jordbruksdepartementet och myndigheterna. 

Kommentarer eller frågor? Skicka ett e-mail till oss!

 

 

Uppdaterades senast 27 juni 2019