Anställning & villkor

Här hittar du information om arbets- och anställningsvillkor utifrån lagstiftning och kollektivavtal, se flikar till vänster och länkar nedan.

Vissa delar av informationen är endast till för medlemmar, du måste vara inloggad för att kunna läsa allt.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta SVFs kansli på telefon 08-545 558 20 eller e-post kansli@svf.se

Vid frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen kontakta SVF:s fackliga service.

Länkar

Lag om anställningsskydd (LAS)

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Villkorsavtal-T (statliga avtalsområdet)

Ramavtal om löner mm inom staten (RALS-T)

 

Uppdaterades senast 03 januari 2022