Anställning & villkor

Här hittar du information om arbets- och anställningsvillkor utifrån lagstiftning och kollektivavtal, se flikar till vänster och länkar nedan.

Vissa delar av informationen är endast till för medlemmar, du måste vara inloggad för att kunna läsa allt.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta SVFs kansli på telefon 08-545 558 20 eller e-post kansli@svf.se

Vid frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att via SVF:s avtal kring facklig service, kontakta Naturvetarna på telefon 08-466 24 80 eller e-post radgivning@naturvetarna.se.

Länkar

Kontakta oss - Naturvetarna

Lag om anställningsskydd (LAS)

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Villkorsavtal-T (statliga avtalsområdet)

Ramavtal om löner mm inom staten (RALS-T)

 

Uppdaterades senast 06 augusti 2021