Djurskyddsutskottet

Djurskyddsutskottets främsta uppdrag är att synliggöra och bevaka djurskydds- och djurvälfärdsfrågor samt främja den djuretiska diskussionen inom förbundet. Utskottet, som består av fyra förtroendevalda ledamöter, besitter en så bred samlad kompetens som möjligt inom djurskydds- och djurvälfärdsområdet med kunskap och erfarenhet inom sport- och sällskapsdjur, produktionsdjur och slakt, försöksdjur, vilda djur, djursjukvård, tillsyn, samt vetenskap och forskning. Djurskyddsutskottet ska vid behov rådfråga sakkunniga utanför den förtroendevalda gruppen.

Ledamöterna utses, efter förslag från SVF:s valberedning, av förbundsstyrelsen för en mandatperiod på 2 år.

Ledamöter under perioden 2021-2022:
Elina Åsbjer
Johan Lindsjö, sammankallande
Lotta Berg
Ida Brandt

Instruktion för Sveriges Veterinärförbunds djurskyddsutskott

Ekesbofonden

Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning. Läs mer här.
Följ gärna Ekesbofonden på Facebook.

Uppdaterades senast 29 mars 2022