Lag och avtal

CENTRALA KOLLEKTIVAVTAL mellan Sveriges Veterinärförbund och Gröna Arbetsgivare

Under våren 2023 var det avtalsförhandlingar på privat arbetsmarknad. Industrin som alltid går först ut och sätter det så kallade ”Märket” som är normerande för löneökningstakten i samhället. Det tar inte hänsyn till kompetenskrav och tillgång på kompetens. För att kompensera det har vi inom tjänstemannasektorn, och akademiker i synnerhet individuell och differentierad lön. Det gör att i våra avtal finns märket bara med som en lägstanivå för kollektivet hos en arbetsgivare. Detta för att företagen inte ska vara låsta till nivåer när priset för en kompetens ökar. Så är tanken.

Det nya kollektivavtalet mellan SVF och Gröna Arbetsgivare gäller således från och med 1 juni 2023 och inte från 31 maj 2025. Märket som blir stupstock i våra avtal är 3,9 % 2023 och 3,1 % 2024. I övrigt så resulterade avtalsrörelsen enbart i smärre justeringar i övriga villkor.

Avtalet ger utrymme för lokala förhandlingar där ytterligare förbättringar/förmåner kan förhandlas med arbetsgivaren. Om råd och stöd önskas i de lokala förhandlingarna går det bra att kontakta den fackliga medlemsrådgivningen.

Utöver ändringar i avtalstext så tillsattes två nya partsgemensamma arbetsgrupper inom djursjukvården om arbetstid och villkor kring kompetensutveckling inklusive specialistutbildning. Gruppernas uppdrag är att kartlägga och om möjligt bereda ändringar till nästa avtalsrörelse. Vi kommer rapportera här när vi är klara med arbetsgrupperna.

Nedan hittar du avtalen i PDF.

AVTAL

Uppdaterades senast 01 november 2023