Lag och avtal

CENTRALA KOLLEKTIVAVTAL mellan Sveriges Veterinärförbund och Gröna Arbetsgivare

Under våren 2020 tog Sveriges arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ett gemensamt beslut att skjuta fram avtalsförhandlingarna med anledning av rådande Coronapandemi. Befintliga kollektivavtal fortsatte gälla tills vidare. Under hösten 2020 återupptogs avtalsförhandlingarna och nya kollektivavtal har slutits.

I enighet med detta ajournerades den 25 mars 2020 förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal för Djursjukvård och Djurparker samt Hushållningssällskap och Husdjursföreningar from den 1 juni 2020 till den 1 oktober 2020. Detta innebar en prolongering av gällande avtal till och med den 31 december 2020.  

Det så kallade ”Märket” som facken och arbetsgivarna inom industrin kom överens om och som är normerande, har varit vägledande och därmed har i princip inget avtal fått till retroaktivitet i sina löneavtal. Detta kan i vissa fall ha vägts upp av andra fördelar/förbättringar.

Det nya kollektivavtalet mellan SVF och Gröna Arbetsgivare gäller således från och med 1 januari 2021 och inte från 1 juni 2020.

Avtalet ger utrymme för lokala förhandlingar där ytterligare förbättringar/förmåner kan förhandlas med arbetsgivaren. Om råd och stöd önskas i de lokala förhandlingarna går det bra att kontakta den fackliga medlemsrådgivningen.

Sveriges Veterinärförbund uppmanar de lokalt förtroendevalda och lokala föreningar att ta upp frågan om den ökade arbetsbördan som orsakats av pandemin och efterfråga om arbetsgivaren avser att kompensera de anställda för deras extra arbetsinsats under året som gått.

Förhandlingarna mellan Gröna arbetsgivare och Naturvetarna samt SVF återupptogs i början av november 2020 där man enades om ett nytt avtal som gäller fr.o.m. den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023 (29 månader). Mer information kring vad avtalet innebär går att läsa i länkarna nedan.

AVTAL

Uppdaterades senast 06 oktober 2022