Gruppförsäkringar

Information om veterinärförbundets gruppförsäkringar finner du här.

För att beställa försäkringar markerar man med kryss de försäkringar man vill ha för sig och sin familj på blanketten "Ansökan gruppförsäkring" som ligger på veterinärförbundets hemsida www.svf.se (under rubriken Blanketter). Dessutom fyller man i hälsodeklarationen skickar dokumenten till Max Matthiessen AB enligt instruktion på blanketten. Max Matthiessen AB administrerar veterinärförbundets frivilliga gruppförsäkring.

Observera att det inte ingår några försäkringar per automatik genom medlemskap i SVF. Alla de beskrivna gruppförsäkringarna är tilläggstjänster som varje medlem måste ansöka separat om.

På Länsförsäkringars hemsida hittar man allt material förutom veterinärförbundets unika ansökan, se www.lansforsakringar.se/grupp

Kontaktinformation för Max Matthiessen AB
Adress: Max Matthiessen AB, Grupp Liv, Box 5908, 114 89 Stockholm.
E-post: grupp@maxm.se 
Telefon: 08-613 03 14

Uppdaterades senast 30 november 2021