Gruppförsäkringar

Information om veterinärförbundets gruppförsäkringar

För att ansöka om försäkringar använder du blanketten "Ansökan gruppförsäkring" som ligger på veterinärförbundets hemsida under rubriken Blanketter. Kryssa för de försäkringar du vill ha för dig och din familj på samt fyll i hälsodeklarationen.

Ifylld blankett skickas sedan till Söderberg & Partners enligt instruktion på blanketten. Söderberg & Partners administrerar veterinärförbundets frivilliga gruppförsäkring.

Observera att det inte ingår några försäkringar per automatik genom medlemskap i SVF. Alla de beskrivna gruppförsäkringarna är tilläggstjänster som varje medlem måste ansöka separat om.

Mer information om veterinärförbundets gruppförsäkringar finner du under https://groupcompany.soderbergpartners.se/  (Välj Logga in som anställd). 

Där finns bland annat villkorstexter och informationsmaterial.
Inloggningsuppgifter: Användarnamn: SVFgrupp Lösenord: Svf2814

Kontaktinformation för Söderberg & Partners
Adress: Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall.
E-post: svf@soderbergpartners.se 
Telefon: 060-740 24 40

Uppdaterades senast 09 januari 2023