Besiktning av häst

I januari 2009 hölls hästsektionens vinterkurs i Stockholm på temat "Besiktning". Besiktning av häst belystes ur olika aspekter - kliniskt utförande, bilddiagnostik, jämförelser med andra europeiska länder och juridiska aspekter var några av ämnena. Det beslutades att en grupp skulle sättas samman för att arbeta fram intyg och information till hjälp för veterinärer och djurägare i samband med besiktning. En sådan grupp bildades och arbetet blev ett så kallat "initiativärende". Följande dokument togs fram av arbetsgruppen:

  • En besiktningsmanual enligt mönster från England (BEVA) och Holland. Manualen utkom i januari 2012. Boken och kostar 275 kr inkl moms, porto tillkommer, kan beställas via SVFs kansli.
  • En revision av Veterinärförbundets besiktningsintyg för häst (F142). Beställs via SVFs kansli.
  • Ett avtal för säljare, köpare och veterinär att använda i samband med besiktning av häst i Sverige - för medlemmar
  • Ett informationsblad till hästägare som förklarar avsikten med och undersökningsgången vid en besiktning - för medlemmar

 

Uppdaterades senast 12 september 2019