Kontakta facklig service

Som medlem i Sveriges Veterinärförbund har du rätt till arbetsrättslig/facklig rådgivning och stöd i frågor som rör din anställning och förhållandet mellan dig och din arbetsgivare.

Du når vår fackliga medlemsservice på radgivning@svf.se eller via växeln på telefonnummer 08–545 558 20.

Medlemsrådgivning/facklig service
I medlemsrådgivningen får du som medlem i Sveriges Veterinärförbund råd av ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Rådgivningen kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och få tips inför lönesamtalet. Professionsfrågor ställs till SVFs kansli. 
Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet. Du kan få råd i frågor om exempelvis: 

  • Lönestatistik, löneförhandling och coachning inför ditt lönesamtal
  • Semester och tjänstledighet
  • Sjukskrivning och rehabilitering
  • Arbetslöshet och uppsägning
  • Föräldraledighet
  • Särbehandling och diskriminering
  • Kollektivavtal för din arbetsplats
  • Avtalsrådgivning ger dig råd kring vad anställningsavtalet innebär för dig och hur dess villkor påverkar dig

Sveriges veterinärförbund ger sina medlemmar rådgivning och fackligt stöd under samma former och villkor som resten av Saco-federationen och följer det överenskomna förhandlingsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som gäller i Sverige.

Välkommen att kontakta SVF:s medlemsrådgivning när du behöver råd och stöd!

Uppdaterades senast 07 november 2023