Kontakta facklig service

Sveriges Veterinärförbund är ett förbund inom Saco (Sverige Akademikers Centralorganisation) som består av 21 fack- och yrkesförbund för akademiker med totalt drygt 700 000 medlemmar. Som medlem har du rätt till arbetsrättslig/facklig rådgivning och stöd i frågor som rör din anställning och förhållandet mellan dig och din arbetsgivare. För några år sedan valde SVF att inleda ett samarbete med Naturvetarna (även de ett förbund inom Saco), vilket innebär att du som medlem får tillgång till rådgivning och stöd genom Naturvetarnas ombudsmannaorganisation. Därmed får du som medlem i SVF emellanåt även information direkt från Naturvetarna.

Facklig service:
Tfn: 08-466 24 80
E-post: radgivning@naturvetarna.se

Telefontid
Medlemsrådgivningen, klicka på länken nedan för aktuella öppettider.

Kontakta oss - Naturvetarna


Medlemsrådgivning/facklig service
I medlemsrådgivningen får du som medlem i Sveriges Veterinärförbund råd av ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Rådgivningen kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och få tips inför lönesamtalet. Professionsfrågor ställs till SVFs kansli. 
Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet. Du kan få råd i frågor om exempelvis: 

  • Lönestatistik, löneförhandling och coachning inför ditt lönesamtal
  • Semester och tjänstledighet
  • Sjukskrivning och rehabilitering
  • Arbetslöshet och uppsägning
  • Föräldraledighet
  • Särbehandling och diskriminering
  • Kollektivavtal för din arbetsplats
  • Avtalsrådgivning ger dig råd kring vad anställningsavtalet innebär för dig och hur dess villkor påverkar dig

Om det krävs förhandlingshjälp tas din fråga vidare till en ombudsman med inriktning på förhandling.

Sveriges Veterinärförbund erbjuder i nuläget medlemsrådgivning genom ett samarbetsavtal med Naturvetarna. Vi har bedömt att detta ger våra medlemmar ett omfattande och specialiserat stöd som dessutom är kostnadseffektivt för förbundet.

Sveriges veterinärförbund ger sina medlemmar rådgivning och fackligt stöd under samma former och villkor som resten av Saco-federationen och följer det överenskomna förhandlingsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som gäller i Sverige.

Välkommen att kontakta SVF:s medlemsrådgivning när du behöver råd och stöd!

Uppdaterades senast 06 augusti 2021