A-kassan

SACO:s gemensamma a-kassa heter Akademikernas a-kassa.

Det är a-kassan för oss som har en högskoleutbildning eller som studerar på en sådan. Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med över 750 000 medlemmar.

För att vid arbetslöshet erhålla ersättning från a-kassan finns ett medlems- och ett arbetstidskrav:

  • Man måste ha varit medlem i a-kassan under de senaste 12 månaderna (tillfälliga regler 2020 pga Covid-19)
  • Under denna 12-månadersperioden måste man ha arbetat minst 60 timmar i månaden under minst 6 månader (högst två månader av föräldrapenning eller plikttjänstgöring kan medräknas).

Slutligen måste vara man vara registrerad på arbetsförmedlingen och där aktivt söka nytt arbete.

A-kasseersättningen beräknas på 80 % månadslönen, upp till ett tak på 33 000 kr. Högre månadslöner än så ger alltså inte högre a-kassa. Dessutom ersättningen över tid:

  • ≤ 6 dagarna: 0 kronor (obligatorisk karens)
  • Dag 1-100: max 1 200 kronor/dag (eller 80 % av månadslönen upp till 33 000 kr/mån)
  • Dag 101-200: max 1000 kronor/dag (eller max 80 % av lönen)
  • Dag 201-300: max 1000 kronor/dag (eller max 70 % av lönen)

Då många veterinärer ju har högre månadslöner än 33 000 kr, erbjuder veterinärförbundet som del av medlemskapet en kompletterande inkomstförsäkring. Med denna erhåller man 80 % av sin lön, upp till 60 000 kronor/månad (brutto). Se vidare information på här

För mer information om A-kassan, se:

Uppdaterades senast 19 maj 2021