Internationella organisationer

Veterinärförbundet är med i:

  • FEEVA - Federation of European Equine Veterinary Associations som består av 20 europeiska hästveterinär-organisationer som arbetar med frågor som rör hästars hälsa och välfärd, och hur detta rör folkhälsa.
    Man har tagit fram ett antal så kallade position statements som finns att läsa på FEEVAs hemsida.
    Hästsektionens ledning medverkar i organisationens årliga generalförsamling.
  • WEVA - World Equine Veterinary Association som arbetar för hälsa och välfärd för hästar i hela världen genom att stötta vidareutbildning av hög kvalitet för hästveterinärer, särskilt i länder med begränsad tillgång sådan. Se vidare på wevaonline.org/ 

Länktips:

  • BEVA (British Equine Veterinary Association) har producerat en serie videofilmer på temat "Don't break your vet" med syfte att minska skaderisken för hästveterinärer i samband med behandling av t ex stickrädda hästar. Serien finner du på Youtube, länk finns här. #dontbreakyourvet
Uppdaterades senast 24 juni 2020