Kurssammansättning

Sidoutbildningen ska omfatta minst sex kurser inom specialiteten. Varje kurs ska omfatta minst två dagar.

Godkänd kurssammansättning
ESK granskar och godkänner din kurssammansättning.

Fyll i denna wordmall som du tillsammans med kursintygen i pdf-format mailar till specialistutbildning@svf.se. 

Uppdaterades senast 15 mars 2024