Utträdesansökan

Anmälan om utträde ur Sveriges Veterinärförbund.

Medlem, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta via blanketten nedan. Medlemskapet upphör vid utgången av nästkommande månad inom vilken anmälan inkommit.

Blankett - utträde ur Sveriges Veterinärförbund

Försäkringar
Har du försäkringar genom förbundet (liv, sjuk, olycksfall, specialistvård, barnförsäkring, ansvar, veterinärutrustning) upphör dessa att gälla från utträdesdatum. Kontakta Söderberg & Partners, se länkarna nedan. 

https://svf.se/medlemskap/forsakring/
https://svf.se/medlemskap/medlemsformaner/inkomstforsakring/

Nedsättning av avgifter
Observera att man som medlem kan delvis befrias från avgifter till förbundet om särskilda skäl föreligger, t.ex. utlandsvistelse och låg inkomst. Ansökan om nedsättning ska skickas till förbundet.

Normer för nedsättning av medlemsavgifter

 

Uppdaterades senast 18 januari 2024