Kurssammanställning - steg 1 nötkreatur

Godkännande av kursintyg och kurssammansättning

För att kurser ska få tillgodoräknas i specialistutbildningen ska den godkännas av ESK. ESK ska också granska och godkänna samtliga dina kursintyg liksom kurssammansättningen. Du ska därför, när du genomfört alla kurser – och senast inför ansökan om att få gå upp i examination -  skicka in samtliga kursintyg och bifoga en kurssammanställning enligt särskilt formulär (se nedan) till ESK. Så kom ihåg att spara dina kursintyg.

Kurserna ska vara jämnt fördelade mellan huvudområdena diagnos och behandling av det individuella djuret respektive djurhälsoarbete på besättningsnivå samt ha god spridning på de olika ämnen och områden som ingår i specialistutbildningen.

Vissa kurser är obligatoriska. Regler och krav avseende kurser finns i utbildningsplanen för nötspecialistprogrammet (https://www.svf.se/specialistutbildning/steg-1-fr-o-m-2022/notkreatur/utbildningsplan-med-bilagor-notkreatur/).

Skicka in kursintyg för godkännande

När du är klar med alla kurser, ska du fylla i denna wordmall och skicka in den tillsammans med kursintygen i pdf-format (1 intyg/pdf-fil som ska namnges med rätt kursnamn) till: specialistutbildning@svf.se

 

Uppdaterades senast 28 juni 2024