Svensk Veterinärtidning

Svensk Veterinärtidning är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund och är landets största regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer.

Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS Fackpress) var under 2016 3 600 ex. Tidningen är den kanal genom vilken information till och mellan veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informationskällan för veterinärförbundets medlemmar.

Svensk Veterinärtidning innehåller information företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och utbildning, samt facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor som rör veterinärmedicin förekommer också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.

Läs mer på Svensk Veterinärtidnings egen hemsida.

Redaktionen tar gärna emot artiklar, tips, notiser och kåserier - kontakta redaktionen@svf.se.

Uppdaterades senast 23 februari 2021