Tidsschema inför aktuella examinationer

Nedan finns länkar där du hittar information inför examinationer i specialistutbildningen för steg 1 och steg 2:

  • Aktuella datum för examinationerna.
  • Senaste datum för anmälan till respektive examination.
  • Sista inlämningsdag för skriftliga arbeten i steg 1.

Tidsschema för steg 1

Tidsschema för steg 2

Uppdaterades senast 15 december 2023