Avgift

Avgifter för Specialistutbildningen

Specialistkompetens Steg 1
Inträdesavgift 13 500:–
Avgift för bedömning av examensarbete 10 400:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 3 inom ett år) 5 600:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 2 inom ett år) 2 600:–
Avgift för tillgodoräknande av publicerad vetenskaplig artikel 2 600:–
Examinationsavgift 21 800:–

Specialistkompetens Steg 2
Inträdesavgift  9 900:–
Granskningsavgift 5 900:–

Examinationsavgift rörligt belopp beroende på examinationskostnaderna

 

(Samtliga priser är exklusive moms)

Uppdaterades senast 20 augusti 2020