Avgift

Avgifter för Specialistutbildningen 

Specialistkompetens Steg 1
Inträdesavgift 19.000 kr
Avgift för bedömning av skriftligt arbete 14.800 kr
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete kat 3 (inom ett år) 8.500 kr
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete kat 2 (inom ett år) 3.500 kr
Avgift för bedömning av publicerad vetenskaplig artikel 3.500 kr
Examinationsavgift 29.500 kr

Specialistkompetens Steg 2
Inträdesavgift  16.500 kr
Granskningsavgift 9.900 kr
Examinationsavgift rörligt belopp beroende på examinationskostnaderna

(Samtliga priser är exklusive moms och gäller fr.o.m 2023-10-31)

Uppdaterades senast 27 februari 2024