Avgift

Avgifter för Specialistutbildningen 

Specialistkompetens Steg 1
Inträdesavgift 15.000 kr
Avgift för bedömning av skriftligt arbete 11.700 kr
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete kat 3 (inom ett år) 6.300 kr
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete kat 2 (inom ett år)  2.900 kr
Avgift för bedömning av publicerad vetenskaplig artikel 2.900 kr
Examinationsavgift 24.500 kr

Specialistkompetens Steg 2
Inträdesavgift  11.000 kr
Granskningsavgift 6.600 kr

Examinationsavgift rörligt belopp beroende på examinationskostnaderna

 

(Samtliga priser är exklusive moms och gäller fr.o.m 2022-01-01)

Uppdaterades senast 22 maj 2023