FAQ

Här samlar vi vanliga frågor och svar som inkommer till Sveriges Veterinärförbund.

För veterinärer/ djurhälsopersonal

Frågor rörande COVID-19 - se separat informationssida.

För facklig rådgivning - kontakta Naturvetarnas medlemsservice: 08-466 24 80 eller radgivning@naturvetarna.se. Läs mer om medlemsrådgivning och vilka frågor du kan få hjälp med här.

Hur gör jag för att anmäla adressändring hos SVF?
Enklast är att du skickar ett email till kansli@svf.se med de nya adressuppgifterna. SVF inhämtar även Skatteverkets adressuppgifter en gång per månad. 

Hur kommer jag åt det material som är låst för medlemmar på hemsidan? Hur loggar jag in?
Du kan logga in med BankID, Mobilt BankID eller med personnummer & lösenord - gå till "Mina Sidor" och välj inloggningsmetod. Här finner du ett dokument med utförliga inloggningsinstruktioner.
Om du önskar ta del av de riktlinjer som är låsta kan du beställa dessa mot en administrativ avgift - läs mer här.
För inloggning på Svensk Veterinärtidnings hemsida krävs en separat inloggning - här finner du information om inloggning och hur du skapar konto hos Svensk Veterinärtidning.

Frågor om regler kring journalföring, datalagring och datasäkerhet inom veterinär verksamhet - vad gäller egentligen?
Vi har som fackförbund inte möjlighet att bistå i frågor avseende datasäkerhet och lagstiftning utan hänvisar till Jordbruksverket eller Datainspektionen. De flesta leverantörer av molntjänster och journalsystem avsedda för veterinärer har goda kunskaper om de regler och den lagstiftning som gäller idag men råder osäkerhet är det bättre att ta kontakt med den myndighet som frågan lyder under.
Läs mer om journalföring hos Jordbruksverket.
Läs mer om datalagring hos Datainspektionen.

Sidan är under bearbetning - mer material kommer inom kort!

För djurägare/ icke djurhälsopersonal

Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter, läs mer om förbundets arbetsuppgifter och uppdrag här. Vi har på SVFs kansli tyvärr inte möjlighet att bistå med rådgivning kring sjuka djur eller besvara veterinärmedicinska frågor utan hänvisar till veterinär eller djursjukhus för detta.

Jag har frågor om coronaviruset, Covid-19, vart vänder jag mig? 
Du finner saklig och uppdaterad information om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida och på SVAs hemsida.

Jag har frågor om lagar och regler kring djurhållning och djursjukvård, var finner jag information om detta?
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. Jordbruksverkets hemsida finner du information om deras uppdrag samt länkar till relevanta lagar och förordningar. Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd på regional och lokal nivå, hos respektive länsstyrelse finner du vidare information om hur detta går till samt relevanta kontaktuppgifter vid behov. 

Hur går jag till väga om jag anser att en veterinär eller annan person som tillhör djurhälsopersonalen har begått ett fel?
Detta är inte en fråga som Sveriges Veterinärförbund kan handlägga utan vi hänvisar vidare i första hand till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Ansvarsnämnden tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. På ansvarsnämndens hemsida finns kontaktuppgifter och mer information om hur man går till väga för att göra en anmälan. För frågor avseende de lagar och förordningar som styr djurhälsopersonalens arbete hänvisas till Jordbruksverket

Jag har hittat ett övergivet eller skadat vilt djur, vad ska jag göra?
Läs mer på och finn lämpliga kontaktuppgifter på Naturskyddsföreningens hemsida

Sidan är under bearbetning - mer material kommer inom kort!

Uppdaterades senast 20 mars 2020