FAQ

Här samlar vi vanliga frågor och svar som inkommer till Sveriges Veterinärförbund. Frågor rörande veterinärer & övrig djurhälsopersonal ligger samlade på övre delen av sidan, längre ned finner du frågor som rör allmänhet & djurägare som ofta hör av sig till oss.

För veterinärer/ djurhälsopersonal

Facklig rådgivning - Kontakta våra ombudsmän på radgivning@svf.se eller via växeln på telefon 08-54555820. Läs mer om medlemsrådgivning och vilka frågor du kan få hjälp med här. Detta förutsätter att du är medlem i Sveriges Veterinärförbund.

Lönefrågor - som medlem i SVF har du tillgång till aktuell lönestatistik via verktyget Saco lönesök.

Frågor som rör företagande/ dig som egenföretagare finner du på Företagarrådets FAQ-sida.

Frågor rörande COVID-19 - se separat informationssida.

Hur gör jag för att anmäla adressändring hos SVF?
Enklast är att du skickar ett email till kansli@svf.se med de nya adressuppgifterna. SVF inhämtar även Skatteverkets adressuppgifter en gång per månad. 

Hur kommer jag åt det material som är låst för medlemmar på hemsidan? Hur loggar jag in?
Du kan logga in med BankID, Mobilt BankID eller med personnummer & lösenord - gå till "Mina Sidor" och välj inloggningsmetod. Här finner du ett dokument med utförliga inloggningsinstruktioner.
Om du önskar ta del av de riktlinjer som är låsta kan du beställa dessa mot en administrativ avgift - läs mer här.
För inloggning på Svensk Veterinärtidnings hemsida krävs en separat inloggning - här finner du information om inloggning och hur du skapar konto hos Svensk Veterinärtidning.

Frågor om regler kring journalföring, datalagring och datasäkerhet inom veterinär verksamhet - vad gäller egentligen?
Vi har som fackförbund inte möjlighet att bistå i frågor avseende datasäkerhet och lagstiftning utan hänvisar till Jordbruksverket eller Datainspektionen. De flesta leverantörer av molntjänster och journalsystem avsedda för veterinärer har goda kunskaper om de regler och den lagstiftning som gäller idag men råder osäkerhet är det bättre att ta kontakt med den myndighet som frågan lyder under.
Läs mer om journalföring hos Jordbruksverket.
Läs mer om datalagring hos Integritetsmyndigheten.

Övriga frågor avseende bedrivande av veterinär verksamhet:
Sveriges Veterinärförbunds rekommendationer finner du under fliken "policydokument":
Regler för djurmottagning
Etiska regler
Regler vid intygsskrivande/ utlåtande

Hantering av miljöfarligt avfall - frågor kring detta hänvisas till den aktuella kommunen som verksamheten tillhör.

Receptförskrivning & läkemedel för djur - information om detta finner du på Läkemedelsverket hemsida. Observera att nya regler gäller för veterinär receptförskrivning from 28 januari 2022, vi har samlat en del information från Läkemedelsverket om detta här

Förteckning över svenska och engelska titlar inom veterinärmedicin.

Sidan är under bearbetning - mer material läggs in fortlöpande.


Specialistutbildningen

Från och med den 1 januari gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna.

Klicka här för mer information.


För allmänhet/ djurägare/ icke djurhälsopersonal

Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter, läs mer om förbundets arbetsuppgifter och uppdrag här.

Frågor angående hantering av djur i händelse av kris
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Krisberedskap för dina husdjur
Svenska Blå Stjärnan: Klara krisen
"Vad behöver djurägaren ha hemma om elen går mitt i kalla vintern och ormen behöver värme? Eller om det blir värmebölja på sommaren och katten får värmeslag? Det och andra frågor om krisberedskap för både människor och sällskapsdjur får du svar på i kampanjen Har du koll? skapad av Svenska Blå Stjärnan. Med sällskapsdjur i hushållet är det viktigt att vara påläst eftersom vi som djurägare har det yttersta ansvaret för att våra djur ska må bra." Läs vidare i länk ovan - "Klara krisen".

Frågor rörande sjuka djur - veterinär rådgivning
Sveriges Veterinärförbunds kansli har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med rådgivning kring sjuka djur eller besvara veterinärmedicinska frågor utan hänvisar till veterinär/ djursjukhus. SVFs kansli kan inte heller bistå med kontaktuppgifter till specifika veterinärer eller verksamheter inom djursjukvården utan hänvisar till gängse sökvägar så som digital nummerupplysning, internetsökning etc.

Frågor rörande prissättning av djursjukvård
Det råder i Sverige fri prissättning avseende djursjukvård. Sveriges Veterinärförbunds kansli kan ej besvara frågor kring detta och har ingen insyn i hur prissättning ute i veterinära verksamheter går till. För frågor kring detta rekommenderar vi att man tar kontakt direkt med berörd verksamhet.

Jag har frågor om coronaviruset, Covid-19, hos djur - vart vänder jag mig? 
Du finner saklig och uppdaterad information om detta på SVAs hemsida.

Jag har frågor om lagar och regler kring djurhållning och djursjukvård, var finner jag information om detta?
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. Jordbruksverkets hemsida finner du information om deras uppdrag samt länkar till relevanta lagar och förordningar. Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd på regional och lokal nivå, hos respektive länsstyrelse finner du vidare information om hur detta går till samt relevanta kontaktuppgifter vid behov. 

Hur går jag till väga om jag anser att en veterinär eller annan person som tillhör djurhälsopersonalen har begått ett fel?
Detta är inte en fråga som Sveriges Veterinärförbund handlägger utan vi hänvisar vidare i första hand till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Ansvarsnämnden tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. På ansvarsnämndens hemsida finns kontaktuppgifter och mer information om hur man går till väga för att göra en anmälan. För frågor avseende de lagar och förordningar som styr djurhälsopersonalens arbete hänvisas till Jordbruksverket

Frågor rörande journalföring inom veterinär verksamhet
Journalföring inom djursjukvård/ veterinär verksamhet regleras av jordbruksverket och frågor gällande detta hänvisas dit. Här finner du mer information om journalföring. Om du som djurägare önskar ta del av ditt djurs journaler måste du kontakta behandlande veterinär/ klinik och begära ut handlingarna. Det finns inga centrala system där data om sällskapsdjur registreras utan det är upp till veterinären/ kliniken att journalföra och lagra journalen säkert enligt gällande regler. 

Jag har hittat ett övergivet eller skadat vilt djur, vad ska jag göra?
Läs mer på och finn lämpliga kontaktuppgifter på Naturskyddsföreningens hemsida
Hos Naturvårdsverket finns viktig information om vilka lagar och regler som gäller kring hantering av vilda djur.

Frågor om veterinärutbildning
I Sveriges finns veterinärutbildningen på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Läs mer om utbildningen här. Det finns naturligtvis även möjlighet att studera till veterinär utomlands, information om dessa utbildningar finner du lättast genom att söka på vilka universitet som bedriver sådan utbildning i det aktuella landet.

Information om veterinäryrket & branschen
På t ex Sacos sida om Framtidsutsikter kan du söka information om hur arbetmarknadsprognos för veterinäryrket. 
Hos Gröna Arbetsgivare finns fakta om veterinär-/ djursjukvårdsbranschen.

Sidan är under bearbetning - material läggs in fortlöpande.

Uppdaterades senast 02 mars 2022