Redaktionsutskottet

Redaktionsutskottet har i uppdrag att fungera som stöd för och bidra med relevant information, kontakter och idéer till Svensk Veterinärtidnings redaktion för att tillhandhålla en bred och aktuell tidskrift som kan tillgodose alla medlemmars behov oavsett verksamhetsområde. Ledamöterna verkar inom de olika områdena veterinärfolkhälsa, produktionsdjursmedicin, forskning och utbildning samt häst- och smådjursmedicin.

Redaktionsutskottet består av Svensk Veterinärtidnings chefredaktör samt fem ledamöter som från och med 2021 utgörs av VMRs sektioners informationsansvariga eller annan person i sektionsledningen som sektionen utsett.

Ledamöter 2024:
Therese Edström, Sektionen för djur i forskning
Tove Svanberg, Husdjurssektionen
Tove Särkinen, Hästsektionen
Viveca Eriksson, Sektionen för veterinär folkhälsa
Malin Parming, Smådjurssektionen

 

 

Uppdaterades senast 23 maj 2024