Resebidrag

Ansök om resebidrag 2023!

Du som är legitimerad veterinär och medlem i smådjurssektionen är varmt välkommen att söka Smådjurssektionens resebidrag om 15 000 sek för år 2023!

Bidraget är menat att användas till resa i syfte att t ex auskultera hos svensk eller utländsk veterinär. 

Ansökningar gällande kurser eller kongresser beviljas inte. 

Bidraget betalas ut först efter genomförd resa, och då skriftlig reseberättelse nått styrelsen. Om möjligt ges också en muntlig presentation vid nästföljande veterinärkongress. 

Bidraget ska användas inom ett år (i undantagsfall upp till tre år vid giltigt förfall) och den skriftliga reseberättelsen skall inkomma inom sex månader efter utförd resa för att bidraget skall utbetalas. 

Ansökan mailas till sektionens sekreterare på mailadress: smadjur@svf.se senast 30:e april 2023.

En mottagen ansökan konfirmeras, och information till sökande då vinnare utsetts skickas per mail.

Även du som tidigare ansökt om resebidrag är välkommen att söka igen! Resebidraget kommer också att utlysas på medlemssidan på svf.se/veterinarmedicin/smadjurssektionen

 
Uppdaterades senast 24 november 2022