Pris för bästa examensarbete

Sektionen för veterinär folkhälsa delar årligen ut pris för bästa examensarbete på veterinärprogrammet.

Priset för bästa examensarbete 2019 delades mellan Elsa Vilén och Lydia Mitternacht.

Titeln på Elsas arbete är Tracking transboundary diseases in small ruminants in the border region Tanzania-Zambia : a minor field study focusing on Peste des petits ruminants and Foot-and-mouth disease och titeln på Lydias arbete är Seroprevalence of foot and mouth disease and peste des petits ruminants in small ruminants in Zambia on the border to Tanzania : Searching for common traits among seropositive herds.

Stort grattis till priset och mycket välskrivna arbeten!

Uppdaterades senast 17 mars 2021