Pris för bästa examensarbete

Sektionen för veterinär folkhälsa delar årligen ut pris för bästa examensarbete på veterinärprogrammet.

Priset för bästa examensarbete 2018 gick till Lina Wactmeister. Titeln på arbetet är Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius isolated from milk, cattle and dogs in and around Kampala, Uganda.

Uppdaterades senast 14 januari 2020