Semester

Reglerna kring semester regleras i semesterlagen (1977:480). Lagen gäller alla svenska företag, oavsett bransch och storlek. Huvudregeln är att semestern ska förläggas så att den anställde får en sammanhållen period om minst fyra veckor under perioden juni–augusti. För de återstående semesterdagarna ska arbetsgivaren samråda med den anställde om hur de förläggs. Lagen säger vidare att alla anställda som börjat sin anställning innan 31 augusti samma år har rätt till 25 dagars ledighet under ett år. För de som börjat 1 september eller senare, gäller 5 dagars semester det året.

Se mer information i följande länkar:

Uppdaterades senast 28 februari 2024