Godkända kurser för aspiranter

Internationella kurser och kongresser

Hund och katt

Häst

ESK för steg 1 hund och katt godkänner:

  • Kurser/kongresser arrangerade av ECVIM https://ecvim-ca.college/
  • Kurser arrangerade av ESAVS
    https://www.esavs.eu/
  • Kurser som är godkända av Den norske veterinær-forening - som godkänd kurs i
    Norges specialist-utdanning for veterinaerer, specialisering i smådyrsykdommer - hund
    og katt

 

ESK för steg 1 häst godkänner:

Godkända kurser

Giltighetstid Kursnamn Kursarrangör Inriktning Program
220309-230908 Kurs i  buk- och thoraxröntgen Vet Imaging Academy Bilddiagnostik Hund & katt
220309-230909 Feline inspiration days Boehringer Ingelheim A H Denmark A/S Medicin Hund & katt
220517-231117 Grundkurs i röntgendiagnostik hos hund och katt Evidensia Bilddiagnostik Hund & katt
220517-231117 Neurology in dogs and cats Evidensia Med. + Kir. Hund & katt
220601-231201 Diagnostik och behandling av hälta, del 1 och 2 VetOrtho Med. + Kir. Hund & katt
220601-231201 Onkologisk diagnostik Vetabolaget Medicin Hund & katt
220601-231201 Klinisk kardiologi hund och katt - fysisk och online AniCura / Kardiovet Medicin Hund & katt
220601-231201 Essential Clinical Cardiology - online AniCura AB Medicin Hund & katt
220601-231201 Advanced Anaesthesiology AniCura AB Med. + Kir. Hund & katt
220610-231210 Oftalmologi - en heltäckande genomgång för hund och katt Smådjurssektionen Med. + Kir. Hund & katt
220803-240203 Feline Medicine Weekend 2022, Endoskopiska lösningar på kliniska problem Jamaren Kirurgi Hund & katt
220824-220823 Smärta hos häst - Veterinärmötet SVF - häst   Häst
220824-240223 First-line Dermatology Anicura AB Medicin Hund & katt
220830-240229 Datortomografi skalle och thorax, smådjur, del 1  Vetabolaget Bilddiagnostik Hund & katt
220909-240308 Ultraljud grundläggande buk - smådjur Vetabolaget Bilddiagnostik Hund & katt
220909-240308 Ultraljud distala extremiteter - häst Vetabolaget   Häst
220919-230918 Kalvens fyra element Husdjurssektionen   Husdjur
221013-240412 Akut bukkirurgi Vetabolaget Kirurgi Hund & katt
221013-240412 Skelettradiologi smådjur grund Vetabolaget Bilddiagnostik Hund & katt
221103-240502 Akuta endokrina tillstånd Vetabolaget Medicin Hund & katt
221125-240524 Interaktiv röntgendiagnostik buk och thorax Vetabolaget Bilddiagnostik Hund & katt
230213-240812 More in Small Animal Anaesthesia A Anicura Continuing Education Med. + Kir. Hund & katt
230224-240823 Systematisk EKG diagnostik och behandling Vetabolaget Medicin Hund & katt
230227-240826 Rekonstruktiv kirurgi Vetabolaget Kirurgi Hund & katt
230314-240913 Infektionssjukd m fokus på hematologi och cytologi - Vetad. 2023 Vetabolaget Medicin Hund & katt
230314-240913 Viktiga inf sjukdomar och zoonoser hos hund - Vetad. 2023 Vetabolaget Medicin Hund & katt
230323-240922 Rehabilitering efter skador och operationer VetOrtho Kirurgi Hund & katt
230413-241012 Equine pain detection and management - Vetad. 2023 Vetabolaget   Häst
230515-241114 Smådjursprogrammet Onkologi - Veterinärmötet 2023 SVF - smådjur Med. + Kir. Hund & katt
230616-241215 Hästprogrammet - Diagnostik - dos and don’ts - en guide som fungerar i praktiken - Veterinärmötet 2023 SVF - häst   Häst
230712-250111 Canine & Feline Reproduction - A 2-Day Practical Course IVC Evidensia Academy Sweden Medicin Hund & katt
230712-250111 Cats need effective pain relief too IVC Evidensia Academy Sweden Medicin Hund & katt
230712-250111 Diagnostic Imaging of the thorax and abdomen - dogs and cats IVC Evidensia Academy Sweden Bilddiagnostik Hund & katt
230712-250111 Diagnostik och behandling av sår samt bandagering IVC Evidensia Academy Sweden Kirurgi Hund & katt
230712-250111 Gastroenterology in dogs and cats IVC Evidensia Academy Sweden Medicin Hund & katt
230712-250111 Grundläggande ultraljud buk hund och katt IVC Evidensia Academy Sweden Bilddiagnostik Hund & katt
230728-250127 Hältdiagnostik - häst IVC Evidensia Academy Sweden Ortopedi Häst
231002-250401 Avancerad mjukdelskirurgi Vetabolaget Kirurgi Hund & katt
231003-250402 Hjärtsjukdom hund & katt - ultraljud Vetabolaget Bilddiagnostik Hund & katt
231109-250508 Essential and Emergency Soft tissue Surgery AniCura Kirurgi Hund & katt
231109-250508 Plastikkirurgi, sårvård och multimodal smärtlindning Skalpellen Kirurgi Hund & katt
231206-250605 Hälta och ortopediska sjukdomar hos hund och katt del 1 och 2 Vetabolaget Med. + Kir. Hund & katt
231206-250605 Ultraljud fördjupning - smådjur Vetabolaget Bilddiagnostik Hund & katt
231214-250613 Diagnostik och behandling av hälta hos hund och katt, del 1 och 2  VetOrtho Kirurgi Hund & katt
231219-250618 Akutkirurgi hos hund och katt IVC Evidensia Academy Sweden Kirurgi Hund & katt
240122-250721 Laboratory diagnostics in the clinic IVC Evidensia Academy Sweden Medicin Hund & katt
240130-250729 Emergency critical care - EVECC congress 2024 EVECC Medicin Hund & katt
240208-250807 Anestesi - ventilatorer & övervakning  hhund och katt Vetabolaget Medicin/Anestesi Hund & katt
240211-250810 Den medicinska patienten - med fokus på triaden neurologi, nefrologi och kardiologi Vetabolaget Medicin Hund & katt
240212-250811 Buk- och thoraxröntgen VetAcad AB Bilddiagnostik Hund & katt
240311-250910 Hematologi, hemostas och inflammation Vetabolaget Medicin Hund & katt
240319-250918 Gastroenterologi och endoskopering VetAcad AB Medicin Hund & katt
240417-251016 Från kaos till klarhet - diagnostik och behandling av urinorganens sjukdomar - Smådjursprogrammet på Veterinärmötet 2024 SVF-smådjurssektionen Medicin/kirurgi Hund & katt
240423-251022 Neurologi smådjur Sofie Van Meervenne Medicin Hund & katt
240503-251102 Hästen är inte halt men det är något som inte stämmer - Hästprogrammet på Veterinärmötet 2024 SVF-hästsektionen Kirurgi 70%/Medicin 30% Häst
240506-251105 Reproduktion hund & katt steg 1 Vetabolaget Medicin Hund & katt
240506-251105 Diagnostik av den medicinska patienten Vetabolaget Medicin Hund & katt
240611-251210 Grundläggande kirurgi - teori och praktisk träning organ/simulatorer Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm Kirurgi Hund & katt
240617-251216 Extraktionskurs I - diagnostik Accesia AB Odontologi/Kirurgi Hund & katt
240627-251226 Endocrinology Vetnordic

Medicin

Hund & katt
240627-251226 Kirurgi på den brachicephale hund Vetnordic Kirurgi Hund & katt
240627-251226 Acute surgery Vetnordic Kirurgi Hund & katt
240627-251226 Everyday surgery without stress Vetnordic Kirurgi Hund & katt
240627-251226 Knee surgery Vetnordic Kirurgi Hund & katt
240627-251226 Ophtalmology Vetnordic Medicin/Kirurgi Hund & katt

 

Uppdaterades senast 01 juli 2024