Förbundsstyrelse

Eleonor Fredler, ställföreträdande ordförande
Anna-Karin Merin, ledamot
Sofie Henriksson, ledamot
Markus Abrahmsén, ordförande Fackliga Rådet
Ulrika Lind, personlig ersättare för Markus Abrahmsén
Johanna Habbe, ordförande Företagarrådet
Christina Svedberg, personlig ersättare för Johanna Habbe
Susanna Sternberg Lewerin, ordförande Veterinärmedicinska Rådet
Lena-Mari Tamminen, personlig ersättare för Susanna Sternberg Lewerin

Uppdaterades senast 28 juni 2022