Intresseanmälan till en specialistutbildning

I avvaktan på att ett utbildningsprogram enligt nya föreskriften startar, kan du anmäla ditt intresse för utbildningen.

Skicka i så fall in följande information till specialistutbildning@svf.se:

  • För- och efternamn
  • Vilken specialistutbildning du vill anmäla dig till

När respektive specialistprogram öppnar får de som anmält intresse, personligt meddelande om det per e-mail. Meddelande och all information om hur man ansöker kommer också att läggas ut på hemsidan.

I samband med ansökan som kan göras när programmen har startat, kan man bland annat också ansöka om att få tillgodoräkna sig handledd tjänstgöringstid som genomförts tidigare.

Uppdaterades senast 19 mars 2024