Kalendarium

Här finner du information från Husdjurssektionen avseende kurser, möten, föreläsningar och dylikt som kan vara av intresse för sektionens medlemmar.

Välkommen på årligt medlemsmöte för Husdjurssektionen, inklusive crash course i gårdsobduktion!

När: 10:e mars, kl. 19:00–20:30

Var: Digitalt via Zoom

Mötet hålls digitalt via Zoom (du behöver en dator med internetuppkoppling för att kunna delta). Under mötet avhandlas resultatredovisning och verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan för 2021. Inga personval, då dessa gjorde i samband med det årliga medlemsmötet 2020 i samband med Veterinärkongressen. Frågor och förslag inför mötet ska vara Husdjurssektionen tillhanda senast en vecka före mötet.

I samband med mötet kommer också Kerstin Ortman hålla en digital ”crash course” i gårdsobduktion som vi hoppas ni kommer ha nytta av, eller åtminstone tycka är intressant!

Frågor och motioner skickas till husdjur@svf.se senast 3:e mars. Inbjudan med Zoom-länk kommer med kallelsen 2 veckor före mötet. Se till att din e-postadress är uppdaterad hos Veterinärförbundet och hör av dig till husdjur@svf.se eller till Husdjurssektionens sekreterare, Lisa Ekman, på telefon 010-471 07 25 om du har frågor eller saknar inbjudan när mötet närmar sig.

 

Väl mött!

Önskar sektionsledningen

Uppdaterades senast 08 mars 2021