Kalendarium

Här finner du information från Husdjurssektionen avseende kurser, möten, föreläsningar och dylikt som kan vara av intresse för sektionens medlemmar.

Välkommen på årligt medlemsmöte för Husdjurssektionen, inklusive gästföreläsare!

När: 10:e mars, kl. 19:00–20:30

Var: Digitalt via Zoom

Mötet hålls digitalt via Zoom (du behöver en dator med internetuppkoppling för att kunna delta). Under mötet avhandlas resultatredovisning och verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan för 2021. Inga personval, då dessa gjorde i samband med det årliga medlemsmötet 2020 i samband med Veterinärkongressen. Frågor och förslag inför mötet ska vara Husdjurssektionen tillhanda senast en vecka före mötet.

I samband med mötet kommer också en presentation av en inbjuden gästföreläsare att hållas som ett webbinarium, med tid för reflektion och diskussion. Mer information om detta kommer senare!

Frågor och motioner skickas till husdjur@svf.se senast 3:e mars. Inbjudan med Zoom-länk kommer ca 1 vecka före mötet. Se till att din e-postadress är uppdaterad hos Veterinärförbundet och hör av dig till husdjur@svf.se eller till Husdjurssektionens sekreterare, Lisa Ekman, på telefon 010-471 07 25 om du har frågor eller saknar inbjudan när mötet närmar sig.

Väl mött!
önskar sektionsledningen

Uppdaterades senast 26 januari 2021