Valberedning

Valberedning

Under det ordinarie fullmäktigemötet för SVF i maj 2020 valdes följande medlemmar till valberedning:

Ida Brandt (2021-2024)
Satu-Päivi Zaff, sammankallande (2021-2024)
Jakob Herslow (2021-2022)
Johan Lindsjö (2021-2022)
Ove Wattle (2021-2022

Valberedningens förslag till fullmäktige 2022

Förbundsstyrelsen

Position

Mandatperiod

Namn

Ordförande SVF

2023-2026

Eleonor Fredler

Vice ordförande

2023-2024

Anna-Karin Merin

Styrelseledamot

2023-2026

Mattias Johansson

Fackliga rådet – personlig ersättare

2023-2026

Ulrika Lind

Företagarrådet – personlig ersättare

2023-2026

Vakant

Veterinärmedicinska rådets ledare

2023-2026

Vakant

 

Valberedningen

Position

Mandatperiod

Namn

Ledamot

2023-2026

Ida Jansson

Ledamot

2023-2026

Johan Lindsjö

Ledamot

2023-2026

Tobias Wrangberg

 

Internrevisorer

Position

Mandatperiod

Namn

Ordinarie

2023-2026

Susanne Adehed

 

Beredningsutskott

Position

Mandatperiod

Namn

Ordinarie FM

t.o.m. FM 2024

Henrik Holst

Ordinarie FM

t.o.m. FM 2024

Mats Axelsson

Ersättare FM

t.o.m. FM 2021

Sofia Hanås

 

Uppdaterades senast 22 april 2022