Medlemskap

Medlemskap - rättigheter och skyldigheter
Sveriges Veterinärförbund organiserar veterinärer anställda inom samtliga arbetsmarknadssektorer, veterinärer sysselsatta med egen verksamhet samt veterinärstuderande. Samtliga förbundsmedlemmar är automatiskt även medlemmar i VMR (Veterinärmedicinska rådet). Förbundets verksamhet styrs av dess stadgar.

Medlem i SVF har rätt till service från förbundet och är skyldig att rätta sig efter beslut som tas av fullmäktige och förbundsstyrelsen. Förbundsmedlem förbinder sig att följa bland annat de etiska regler som förbundet upprättat.

Som medlem i Sveriges Veterinärförbund får du alla dessa förmåner.

Blankett för ansökan om medlemskap i SVF

Uppdaterades senast 31 januari 2022