Medlemskap

Medlemskap - rättigheter och skyldigheter
Sveriges Veterinärförbund organiserar veterinärer anställda inom samtliga arbetsmarknadssektorer, veterinärer sysselsatta med egen verksamhet samt veterinärstuderande. Samtliga förbundsmedlemmar är automatiskt även medlemmar i VMR (Veterinärmedicinska rådet). Förbundets verksamhet styrs av dess stadgar.

Medlem i SVF har rätt till service från förbundet och är skyldig att rätta sig efter beslut som tas av fullmäktige och förbundsstyrelsen. Förbundsmedlem förbinder sig att följa bland annat de etiska regler som förbundet upprättat. 

Som medlem i Sveriges Veterinärförbund får du alla dessa förmåner.

Blanketter
Blankett för ansökan om medlemskap i SVF

Ansökan om utträde ur Sveriges Veterinärförbund

Uppdaterades senast 27 mars 2024