Regler för godkännande av kurs i Steg 1 hund och katt

Riktlinjerna är att kurserna ska vara SVF-godkända för steg 1 hund och katt.

Kursgodkännande är tidsbegränsat. Kursen ska vara SVF-godkänd vid tiden då kursen genomgicks. Det gäller även tidigare genomförda kurser innan specialistutbildningen påbörjades, som aspiranten kan ansöka om att få tillgodoräkna sig i samband med ansökan till specialistutbildningen. Se sammanställning av godkända steg 1 kurser 

  • Förhandsgodkännande initierat av aspiranten kan endast ges för vissa utländska/internationella kurser och kongresser. Aspiranten ska då presentera kursens namn, kursprogram (innehåll, antal timmar och föreläsare).
  • Vissa internationella kurser/kongresser är generellt förhandsgodkända av ESK – se godkända steg 1 kurser
  • Inga efterhandsgodkännanden ges.

 

 

Uppdaterades senast 15 mars 2024