Stipendier och pris

Husdjurssektionen delar årligen ut ett resestipendium samt ett pris för bästa examensarbete på veterinärprogrammet. 

Resestipendium:

Välkommen att ansöka om Husdjurssektionens resestipendium!

Stipendiet är på totalt 10.000 kronor och delas ut årligen till en eller flera sökande. Du som söker ska:

  • Vara medlem i Husdjurssektionen
  • Söka stipendiet för att åka på kongress eller resa utomlands i utbildningssyfte.
  • Motivera i din ansökan hur inhämtad kunskap är till gagn för svenska kollegor verksamma med produktionsdjur i Sverige, och hur kunskapen ska kommuniceras.
  • Presentera den inhämtade kunskapen för övriga veterinärer i en artikel i Svensk Veterinärtidning samt kort även vid Husdjurssektionens årliga medlemsmöte i samband med Veterinärkongressen.”

Ansökan på max två A4-sidor ska innehålla information om sökande (arbetsplats och kortfattad arbetslivserfarenhet), information om den planerade resan/kongressen inklusive kortfattad resplan, budget och motivering enligt ovan.

Skicka in ansökan till husdjur@svf.se senast den 1 oktober 2019 för att ha chans att få stipendiet för 2019 (resan skall genomföras senast år 2020). Det är möjligt att söka stipendiet för redan genomförda resor under 2019.

Pris för bästa examensarbete inom lantbrukets djur:

Varje år delar Husdjurssektionen ut ett pris på 10.000 kr till en veterinärstudent som skrivit examensarbete inom lantbrukets djur.

Alla examensarbeten som publicerats mellan perioden 1 maj (föregående år) – 30 april är med i bedömningen för aktuellt år. Husdjurssektionens ledningsgrupp poängsätter arbeten och utser en vinnare under sommaren, och tanken är att vinnande student får möjlighet att presentera sitt arbete vid Veterinärkongressen samma år.

Bedömningskriterier är: Språk, klinisk relevans och studiedesign.

 

Uppdaterades senast 05 juli 2019