Kurssammansättning

Godkänd kurssammansättning

Sidoutbildningen ska omfatta minst sex kurser inom specialiteten. Varje kurs ska omfatta minst två dagar.

När vi tittar på en kurssammansättning ska kurserna vara fördelade på olika områden.
Riktlinjerna vi har är att det ska vara minst sex st godkända steg 1-kurser med god spridning och därmed ungefär lika delar kirurgi och medicin. Detta är dock inte strikt 50/50 då en del kurser samt flera ämnen som tex diagnostik kan hamna lite mittemellan, så om kurssammansättningen för övrigt har god spridning godkänns kurssammansättningen.

Inom respektive område ska det också vara god spridning. Om aspiranten har 3 st kurser inom dermatologi behöver aspiranten totalt ca 8 st kurser, förutsatt att resten är bra fördelade.
Går aspiranten tex tre liknande dermatologi-kurser räknas detta alltså som en medicinsk kurs.
Är det en fyra dagars kirurgikurs som är uppdelad på två tillfällen (2 dagar/tillfälle) räknas det också ofta som en kurs.

Examinationen har ca 50% kirurgi respektive 50% medicinfrågor. Eftersom vi inte vet vad aspiranterna har för klinisk erfarenhet eller andra kurser (som inte är steg 1-godkända), så kan det vara så att vi rekommenderar en extra kurs inom tex kirurgi/medicin även om kurssammansättningen är godkänd men om aspiranten anses ha goda kirurgikunskaper är det upp till aspiranten att bedöma om det behövs en extra kurs eller inte.

Övrigt:
De utländska kurser som kan tillgodoräknas som steg 1-kurser är ECVIM och ESAVS-kurser. 
https://www.esavs.eu/
https://ebvs.eu/colleges

Den norske veterinärförening - godkända kurs  - specialistutdanning for veterinaerer - Specialisering i smådyrsykdommer - hund og katt

Skicka in kursintyg för godkännande

När du är klar med alla kurser, ska du fylla i denna wordmall och skicka in den tillsammans med kursintygen i pdf-format (1 intyg/pdf-fil och namnges med rätt kursnamn) till specialistutbildning@svf.se. 

 

Uppdaterades senast 15 mars 2024