Tjänstepensionen

En viktig del av din framtida pension.

Tjänstepensionen – är en viktig del av din framtida pension och du bör alltid fråga efter den när du söker nytt jobb. Idag erhåller 9 av 10 anställda i Sverige tjänstepension från sin arbetsgivare.

Ju högre lön du har eller ju yngre du är, desto större del av din totala pension kommer att utgöras av tjänstepensionen. Avgörande för hur stor din tjänstepension blir är också hur ditt pensionskapital förvaltas och vilka avgifter du betalar för detta. Om man så önskar finns möjlighet att på egen hand välja i vilken form/vilken fond ens intjänade kapital förvaltas. Man får själv logga in på respektive förvaltare för kollektivavtalad tjänstepension och se över sina val. Genomförs inga egna val, väljer fondförvaltaren åt en.

Som egen företagare ansvarar man själv för att betala in sin tjänstepension. Ett bra riktmärke är då att avsätta minst 4,5 % av bruttomånadslönen upp till 42 625 kronor (2021). Tar du ut högre lön än så, behöver du också spara mer för att komma upp i samma nivåer som tjänstepensionsavtalen för anställda. Hur mycket mer är dock lite av en djungel, då tjänstepensionsavtalen ser olika ut beroende på både när du är född och om du är anställd i privat sektor, stat, kommun eller region.

För mer information om tjänstepension, se:

Uppdaterades senast 19 maj 2021