Internationella organisationer

ESLAV - den europeiska organisationen för försöksdjursveterinärer
ESLAV (European Society for Laboratory Animal Veterinarians), med webbplatsen www.eslav.org, är en organisation för veterinärer med syfte att främja och sprida veterinär expertkunskap inom försöksdjursområdet. Organisationen bildades i Basel 1996 och har sedan dess vuxit till ca 300 medlemmar från flertalet europeiska länder samt Israel, Kina och U.S.A.

För närvarande är ett 20-tal svenska försöksdjursveterinärer medlemmar i ESLAV, som sedan 2000 årligen arrangerar egna vetenskapliga möten i samarbete med andra organisationers kongresser inom fältet. ESLAV arbetar också för att disciplinen försöksdjursmedicin (laboratory animal medicine) alltid skall vara representerad i europeiska policy-skapande och beslutande organ, såsom Europarådet och Europeiska kommissionen. Sverige är representerat inom ESLAV med en s.k. National Representative for Sweden. 

Genom European Association of Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI), en av de fyra sektionerna inom Federation of Veterinarians of Europe (FVE), är ESLAV medlem i FVE, liksom Sveriges Veterinärförbund är en av medlemmarna i FVE.

ECLAM - europeisk specialistorganisation för försöksdjursveterinärer
ECLAM, European College of Laboratory Animal Medicine, (www.eclam.org) är den europeiska specialistorganisationen för veterinärer inom försöksdjursmedicin. Bland ECLAMs drygt 90 diplomerade medlemmar (DipECLAM) finns sex svenska försöksdjursveterinärer. 

ECLAM har nyligen påbörjat sina program för en fyraårig utbildning med examination till specialist i försöksdjursmedicin, och i Sverige är Sveriges lantbruksuniversitet godkänd huvudman. En veterinär har genomgått programmet och avlagt examen 2010.

Ett samarbete mellan veterinärorganisationen ESLAV och specialistorganisationen ECLAM för att främja forskning och utveckling inom försöksdjursområdet har inrättats genom ECLAM-ESLAV Foundation (www.eclameslavfoundation.org) med ekonomiskt stöd från flera av de stora läkemedelsföretagen. 

ICLAS - den globala organisationen inom försöksdjursvetenskapen
ICLAS (International Council of Laboratory Animal Science), med webbplatsen www.iclas.org, bildades 1956 som ICLA (International Committee on Laboratory Animals). Det är en global "non-governmental" organisation tillkommen på initiativ av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO), Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) och International Union of Biological Sciences (IUBS) med syfte att främja högsta möjliga standard inom den djurexperimentella verksamheten över hela världen. Namnbytet till ICLAS skedde 1979. Ett aktivt samarbete pågår också sedan 1961 med World Health Organisation (WHO).

ICLAS syften är att stötta, koordinera och verka för internationellt samarbete inom försöksdjursvetenskapen, främja kvalitetsdefinition och övervakning av försöksdjur, sprida information om försöksdjur, etik och ansvar inom försöksdjurshantering samt 3R-principerna.

ICLAS arbetar numera även med internationell harmonisering av riktlinjer inom försöksdjursområdet.

 

 

 

Uppdaterades senast 25 juni 2019