FAQ

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får (nedan informationen gäller dig som som påbörjat din utbildning innan 1 januari 2022. då en ny föreskrift trädde i kraft).

FRÅGA: Jag har bytt arbetsgivare, behöver jag meddela er det?
SVAR: Ja meddela oss direkt vid byte av arbetsplats och/eller handledare - fyll i vår bytesblankett och maila in den till nedan mailadress. Blanketten hittar du under respektive utbildning. Vi behöver även få in intyg från din föregående handledare/arbetsgivare.

FRÅGA: Får man pausa sin utbildning? Förlängs i så fall maxtiden på 10 år fram till examination?
SVAR: Vid föräldraledighet, längre tids sjukskrivning och tjänstgöring inom totalförsvaret får perioden förlängas med motsvarande tid. Tjänstledighet eller andra särskilda skäl kan också vara grund för att perioden får förlängas efter bedömning av ESK i varje enskilt fall.
Tar man paus för andra orsaker löper 10-års gränsen fortfarande på. Du måste dock meddela oss per mail: specialistutbildning@svf.se när du gör ett uppehåll i utbildningen. 

FRÅGA: Jag har gått en del kurser, hur registrerar jag dem?
SVAR: För att registrera genomförda kurser, fyll i denna wordmall som du tillsammans med kursintyg i pdf-format mailar till specialistutbildning@svf.se. 

FRÅGA: Jag ska välja ämne till mitt skriftliga arbete för steg 1, vill ni godkänna det först?
SVAR: Vi behöver inte godkänna ditt ämne.

FRÅGA: Får flera aspiranter skriva om samma ämne?
SVAR: Under förutsättning att man gör ett eget arbete, självständigt, så går det bra att skriva om samma ämne. Plagiatkontroll kommer dock att göras.

FRÅGA: Vad måste jag tänka på inför anmälan till examination steg 1? 
SVAR: Att du innan sista anmälningsdag fått din tjänstgöringsperiod och kurssammansättning godkänd. Det innebär att alla intyg ska skickas in minst en månad innan.  

FRÅGA: Vad ska jag tänka på så att min kurssammansättning för steg 1 hund och katt blir godkänd?
SVAR: När vi ska godkänna din kurssammansättning så ska den innehålla minst 6 st godkända Steg 1 kurser med god spridning. Detta innebär i stora drag att det ska vara 3 st inom medicin och 3 st inom kirurgi. Inom respektive område ska det också vara god spridning så det kan tex inte vara 3 st kurser inom dermatologi. I så fall behöver det vara minst totalt 8 st kurser, förutsatt att resten är bra fördelade. Vissa kurser hamnar lite mitt emellan som tex diagnostik men om kurssammansättningen för övrigt har god spridning är det ok.
För dig som går den nya specialistutbildningen är det, utöver de 6 godkända steg 1-kurserna, obligatoriskt att gå en kurs i vetenskapligt skrivsätt. 

FRÅGA: Jag vill avbryta min specialistutbildning, hur gör jag det?
SVAR: Meddela oss på nedan mailadress. Gäller både steg 1 och steg 2.

FRÅGA: Vad finns det för regler gällande publicerad artikel?
– En vetenskaplig artikel som är peer reviewed (eller slutgiltigt accepterad för publicering) och publicerad kan få tillgodoräknas som skriftligt arbete.
– Får avse publicering under upp till 5 år innan specialistutbildningen påbörjades.
– Artikeln ska avse ett, för det aktuella specialistprogrammet, relevant ämnesområde.
– Aspiranten ska vara huvudförfattare på artikeln.
– Artikeln ska bedömas av ESK och avgift uttas.


Hittar du inte svaret är du välkommen att maila till specialistutbildning@svf.se.

Uppdaterades senast 03 maj 2024