FAQ

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får (nedan informationen gäller dig som som påbörjat din utbildning innan 1 januari 2022. då en ny föreskrift trädde i kraft).

FRÅGA: Jag har bytt arbetsgivare, behöver jag meddela er det?
SVAR: Ja meddela oss direkt vid byte av arbetsplats och/eller handledare - fyll i vår bytesblankett och maila in den till nedan mailadress. Blanketten hittar du under respektive utbildning. Vi behöver även få in intyg från din föregående handledare/arbetsgivare.

FRÅGA: Får man pausa sin utbildning?
SVAR: Man kan pausa sin utbildning för föräldraledighet eller längre tid sjukdom. Tar man paus för andra orsaker löper 10-års gränsen fortfarande på. Meddela oss per mail när du tar en paus, det gör att din handledare kan åta sig andra aspiranter. 

FRÅGA: Jag har gått en del kurser, hur registrerar jag dem?
SVAR: För att registrera genomförda kurser, fyll i denna wordmall som du tillsammans med kursintyg i pdf-format mailar till specialistutbildning@svf.se. 

FRÅGA: Jag ska välja ämne till mitt examensarbete för steg 1, vill ni godkänna det först?
SVAR: Vi behöver inte godkänna ditt ämne. Under förutsättning att man gör ett eget arbete så går det bra att skriva om samma ämne. Plagiatkontroll kommer dock göras.

FRÅGA: Vad måste jag tänka på inför anmälan till examination steg 1? 
SVAR: Att du innan sista anmälningsdag fått din tjänstgöringsperiod och kurssammansättning godkänd. Det innebär att alla intyg ska skickas in minst en månad innan.  

FRÅGA: Vad ska jag tänka på så att min kurssammansättning för steg 1 hund och katt blir godkänd?
SVAR: Undersök att kursen är steg 1 godkänd kurs. Är kursen inte godkänd krävs ett efterhandsgodkännande och detta gör först vid ett styrelsemöte men det finns ingen garanti att kursen blir efterhandsgodkänd. När vi ska godkänna din kurssammansättning så ska den innehålla minst 6 st godkända Steg 1 kurser med god spridning. Detta innebär i stora drag att det ska vara 3 st inom medicin och 3 st inom kirurgi. Inom respektive område ska det också vara god spridning så det kan tex inte vara 3 st kurser inom dermatologi. I så fall behöver det vara minst totalt 8 st kurser, förutsatt att resten är bra fördelade. Vissa kurser hamnar lite mitt emellan som tex diagnostik men om kurssammansättningen för övrigt har god spridning är det ok.

FRÅGA: Jag vill avbryta min specialistutbildning, hur gör jag det?
SVAR: Meddela oss på nedan mailadress. Gäller både steg 1 och steg 2.


Hittar du inte svaret är du välkommen att maila till specialistutbildning@svf.se.

 

Uppdaterades senast 15 juni 2022