Allmän pension

Den allmänna pensionen – inkomstpensionen - är den pension som betalas in för alla arbetstagare som bott och har haft inkomst i Sverige.

Den allmänna pensionen består av två delar: en på 16 %, som förvaltas av staten och en, på de kvarvarande 2,5 % som man själv förvaltar, den s k premiepensionen (PPM).

Pensionen beräknas alltså på 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst, upp till en maxgräns på 7,5 inkomstbasbelopp. 2021 motsvarar detta en månadsinkomst på 45 865 kronor. Det innebär att månadsinkomster högre än så inte ger en högre allmän pensionsinsättning.

Är man född före 1953, får man en del av sin allmänna pension i form av en tilläggspension. Ju äldre man är, desto mindre är den del av din allmänna pension som kommer från inkomstpensionen och ju större är den del som utgörs av tilläggspension.

Har man haft en låg inkomst under livet, kan man erhålla den s k garantipensionen. Den är ett grundskydd och beräknas på antal år som man bott i Sverige.

För mer information om den allmänna pensionen, se:

Uppdaterades senast 01 juni 2021