Internationella organisationer

FECAVA (The Federation of Companion Animal Veterinary Association) grundades 1990. FECAVA består av 36 medlemsländer och 12 associerade medlemmar (som t. ex ESAVS, ESVOT, ECVS m. fl).

Websida: www.fecava.org

FECAVA är ett samarbetsorgan för europeiska smådjurspraktiker och har framför allt 3 huvudsakliga mål med sin verksamhet:

 1. Vidareutbildning av veterinärer. Stödprogram är utvecklade för att understödja de länder som av ekonomiska eller sociala orsaker inte har lika utvecklad veterinärmedicinsk kompetens som övriga europeiska länder. FECAVA anordnar dessutom en årlig europeisk kongress som flyttar runt mellan medlemsländerna. När WSAVA kongressen ligger i Europa arrangeras detta tillsammans med WSAVA (World Small Animal Veterinary Associations).
 2. EJCAP (European Journal of Companion Animals). Vetenskaplig tidskrift som utkommer 4 gånger per år numer i elektronisk format. Finns online på FECAVAs hemsida. För dig som är ny medlem i smådjurssektionen eller ännu inte har registrerat dig gör så här för att komma åt EJCAP:
  • Besök http://www.fecava.org
  • Klicka på  "Register" knappen (uppe till höger).
  • Fyll i formuläret (förnamn, efternamn, användarnamn (du väljer) & e-mailadress.
  • Välj "SSAVA" i från listan av associationer samt "Sweden"
  • Klicka i att du betalt din medlemsavgift för i år till smådjurssektionen (en kopia skickas till förbundet som stämmer av att det stämmer. Icke medlemmar kommer automatiskt blockeras och du kommer få ett mail från förbundet om du vill bli medlem).
  • Klicka på "Submit to complete registration".
  • Du kommer att få en login kod via e-mail som du kan använda för att komma in till EJCAP.
 1. Utveckla europeisk standard inom olika områden. Exempelvis standardisering av användning av mikrochip hos sällskapsdjur, ackreditering av djursjukvårdarutbildning, arbeta för förbud mot kupering samt mot transplantation av organ mm.

WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) grundades 1960 och har för närvarande 80 medlemsländer med sammanlagt cirka 75 000 medlemmar.

Hemsida: www.wsava.org

WSAVAs huvudsakliga mål är att verka för att kvalitén och möjligheterna inom smådjursmedicin och kirurgi ökar. Detta är ett tämligen brett mål som WSAVA försöker uppnå på olika sätt. Bland annat tillsätter och finansierar WSAVA (ofta tillsammans med sponsorer) till exempel de så kallade standardiseringsprojekten. Det är omfattande publikationer som går igenom olika organsystem och dess sjukdomar inklusive lämplig hantering av dessa (lever-, njur- och gastro-intestinala sjukdomar). WSAVA har också tagit fram vaccinationsrekommendationer som ligger till grund för de svenska riktlinjerna för vaccination.

Alla WSAVAs riktlinjer finns att ladda ner från hemsidan utan kostnad: www.wsava.org.

WSAVA anordnar årligen en veterinärkongress tillsammmans med ett medlemsland. Då det ger mycket positiv publicitet för det land som anordnar kongressen (även utanför veterinärkretsar) är det populärt och eftertraktat att få denna möjlighet. Därför har ett system röstats igenom som innebär att kongressen vandrar mellan olika kontinenter för att få en global spridning. Detta innebär dock att det kan gå lång tid mellan gångerna som en kongress anordnas i Europa.

Uppdaterades senast 20 februari 2024