Kurssammansställning - steg 1 häst

Gäller för aspiranter i steg 1 hund och katt som börjat utbildningen från och med 1 januari 2022.

Godkänd kurssammansättning

ESK ska godkänna dina samlade kurser liksom kurssammansättningen. Du ska därför, när du genomfört alla kurser eller senast inför ansökan om att få gå upp i examination, skicka in en kurssammanställning enligt särskilt formulär (se nedan) till ESK – och bifoga alla kursintyg. Så kom ihåg att spara dem.

Den kompletterande utbildningen  ska omfatta minst 72 kurstimmar i SVF-godkända kurser (godkända steg 1-kurser) inom specialiteten. I din individuella utbildningsplan, som du upprättar tillsammans med din handledare då du ska påbörja utbildningen, ska du fylla i de kurser du planerar att gå. Försök om möjligt att planera in SVF-godkända kurser även om det kan vara svårt att veta vilka kurser som är det om de ligger längre fram i tiden. Kontrollera i alla fall innan det är dags att gå kursen att den är godkänd. 

Riktlinjerna för kurssammansättningen är att kurserna ska ha god spridning på ämnesområdena och därmed ungefär lika delar kirurgi och medicin. Detta är dock inte strikt 50/50 då en del kurser samt flera ämnen som tex diagnostik kan hamna lite mitt emellan. Så om kurssammansättningen för övrigt har god spridning kan den ändå godkänns.

Inom respektive område ska det också vara god spridning. Det innebär att om aspiranten har ett förhållandevis stort antal kurstimmar inom ett ämne, t ex ortopedi kan det behövas totalt mer än 72 timmar för att få en god spridning av kursernas ämnen, totalt sett. 

Examinationens frågor är fördelade på ungefär 50 % kirurgi och 50 % medicin. Eftersom ESK inte vet vad aspiranterna har för klinisk erfarenhet eller andra kurser (som inte är steg 1-godkända), så kan det vara så att ESK rekommenderar en extra kurs inom kirurgi eller medicin även om kurssammansättningen i och för sig är godkänd. Om aspiranten anser sig ha goda kirurgikunskaper är det upp till aspiranten att bedöma om det behövs en extra kurs eller inte.

Skicka in kursintyg för godkännande

När du är klar med alla kurser, ska du fylla i denna wordmall och skicka in den tillsammans med kursintygen i pdf-format (1 intyg/pdf-fil och namnges med rätt kursnamn) till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 15 mars 2024