Kirurgi

För steg 2-utbildningen finns en övergripande utbildningsplan och ytterligare några dokument som gäller för alla steg 2-program. Därutöver finns ytterligare regler i de specifika utbildningsplaner och andra dokument som enbart gäller för respektive ämnesprogram. Det är således viktigt att ta del av innehållet i samtliga.

Ämnesspecifika dokument för kirurgi


Steg 2-gemensamma dokument som gäller alla ämnesprogram
 

De steg 2-gemensamma dokumenten ligger även under Steg 2 – fr o m 2022 till vänster på sidan.

Uppdaterades senast 28 juni 2024