Erbjudande - samtal om yrkesetik

Erbjudande från Sveriges veterinärförbund: Samtal om veterinärers yrkesetik!

En hörnsten för en profession är dess yrkesetik, något professionen själva äger och följer upp. Legitimerade professioner har en ständigt pågående process med att identifiera och diskutera etiska frågor i samband med sin yrkesutövning.

Sveriges veterinärförbund har nu utbildat ett antal medlemmar i att vara samtalsledare i etiska diskussioner och ska fungera som katalysatorer i den fördjupande dialogen inom veterinärprofessionen. Veterinärer har en gedigen erfarenhet av att hantera etiska situationer i sin vardag och kårens etiska regler är kända, men de behöver ständigt utvecklas och diskuteras så de inte tas för givna.

Sveriges Veterinärförbund tar ansvaret för att säkerställa efterlevnaden, behovet av uppdatering och bidrar med en sund kåranda inom professionen.

Du som arbetsgivare, eller medlem i Sveriges veterinärförbund kan nu boka en samtalsledare till er lokalt för att ha ett givande möte om yrkesetiska dilemman och en metadiskussion om ert professionella utövande. Det ni behöver göra är att avsätta tid för samtal och ordna med lokal om ni vill träffas fysiskt.

Kontakta oss på Sveriges veterinärförbund så förmedlar vi er till en av våra samtalsledare som antingen kommer och besöker er, eller anordnar ett digitalt möte.

  • För medlemmar som vill boka det här för medlemsmöte/aktivitet utanför arbetet är det gratis, SVF bjuder på samtalsledarens tid och resa.
  • För arbetsgivare som vill boka det här till arbetsplatsen faktureras våra omkostnader, vilket innefattar samtalsledarens lönebortfall och resa.  

 

Kontaktperson och samordning på kansliet:

Jenny Henriksson
Administratör
jenny.henriksson@svf.se

Uppdaterades senast 15 februari 2023