Utbildningsplan - gamla föreskriftenSJVFS 2009:83

Gäller för aspiranter som antagits före 2022, enligt den då gällande föreskriften

Specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

Bilaga 1 Kunskapskrav hund och katt

Bilaga 3 Riktlinjer för examination

 

Uppdaterades senast 12 juni 2023