Godkännande av kurs

Regler för godkänd kurs i specialistutbildningen steg 1 i sjukdomar hos hund och katt samt i sjukdomar hos häst

För godkännande av kurs gäller samma kriterier oavsett om det är en aspirant eller en kursanordnare som vill få en kurs bedömd.

SVF ansvarar för att bedöma och godkänna kurser som aspiranten ska få tillgodoräkna sig i respektive program. En godkänd kurs ska uppfylla vissa kriterier. Om en kursarrangör vill att en kurs ska godkännas för ett visst specialistprogram, kan en förfrågan om det göras till SVF. Bedömningen görs av ESK (Examinations- och styrkommitté) som är SVFs expertgrupper, för respektive program, inom specialistutbildningen.

För steg 1-programmet i sjukdomar hos hund och katt respektive häst gäller att kurser, för att godkännas, ska vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar och omfatta ett specifikt ämnesområde. Deltagande i kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Omfattningen bör vara två dagar och föreläsarna ska vara väl meriterade.  

Följande kriterier gäller för fysisk kurs  

  • Kursen skall omfatta ett specifikt ämnesområde.
  • Kursnivån ska motsvara utbildningens kunskapskrav.
  • Kurstiden skall som regel vara över minst två dagar och innehålla minst 12 kurstimmar*.
  • Minst 50 % av föreläsningstiden skall föreläsas av en steg 1 specialist eller veterinär som innehar motsvarande ämneskompetens alternativt högre formell kompetens, inom hund och katt respektive häst.
  • Kursen skall vara utannonserad och tillgänglig för alla veterinärer.
  • ESK gör en individuell bedömning av varje ansökan och i enskilda fall kan ytterligare kriterier efterfrågas.
  • Kongresser kan godkännas om ovanstående kriterier är uppfyllda och närvaron kan kontrolleras och intygas.

*12 tim avser klocktimmar aktiv föreläsningstid eller handledda praktiska moment, dvs exklusive pauser, registrering, introduktion och avslutning i schemat.

Följande kriterier gäller för digital kurs  

  • Den digitala undervisningen ska bestå av minst åtta heltimmars utbildning i form av modererade och interaktiva webbinarier, under förutsättning att kursarrangören kan kontrollera och redovisa deltagarnas närvaro och aktivt deltagande.
  • Av de åtta timmarna kan upp till hälften ersättas med interaktiv e-learning med pedagogiska uppgifter och/eller quizz som utvärderas och dokumenteras av kursarrangören. Varje utbildningspass ska omfatta minst två timmar.
  • Om en fysisk kurs ombildas till en digital måste den digitala versionen få ett eget godkännande.

Beslut om godkännande av kurs för ett visst specialistutbildningsprogram gäller i 18 månader under förutsättning att innehåll eller upplägg inte ändras. 

Förfrågan om bedömning av kurs: För kursarrangör - För aspirant

Uppdaterades senast 08 november 2023