Ekesbofonden

Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning.

Fondens styrelse, som är ytterst ansvarig för stiftelsen består av tre personer samt ersättare och fastställs av SVF:s förbundsstyrelse vart tredje år. Ordförande för Ekesbofonden och dess ersättare utses inom SVFs Djurskyddsutskott, en ledamot och ersättare utses av VH-fakulteten och en ledamot och ersättare utses av släkten Ekesbo.

Arbetet inom styrelsen är ett ideellt uppdrag.

Donationer kan ske på Swish nr 1233 677 929, bankkonto SEB nr 5203-1150103 eller via bankgiro 546-0050. Ange avsändare vid insättning. 

Följ gärna Ekesbostiftelsen på Facebook!

Representanter för familjen Ekesbo i stiftelsens styrelse:
Ordinarie Leg. Vet. Håkan Ekesbo
Ersättare: Jur. Kand. Jakob Ekesbo
Ordförande: Johan Lindsjö (sammankallande i SVFs Djurskyddsutskott)
Suppleant till ordförande: Ida Brandt

Från fakultetsledningen:
Ordförande: Rauni Niskanen
Ersättare: Catarina Svensson

Stadgar för Ekesbofonden

Uppdaterades senast 12 maj 2022