Ekesbofonden

Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning.

Fondens styrelse, som är ytterst ansvarig för stiftelsen består av tre personer samt ersättare och fastställs av SVF:s förbundsstyrelse vart tredje år. Ordförande för Ekesbofonden och dess ersättare utses inom SVFs Djurskyddsutskott, en ledamot och ersättare utses av VH-fakulteten och en ledamot och ersättare utses av släkten Ekesbo.

Arbetet inom styrelsen är ett ideellt uppdrag.

Donationer kan ske på Swish nr 1233 677 929, bankkonto SEB nr 5203-1150103 eller via bankgiro 546-0050. Ange avsändare vid insättning. 

I fondstyrelsen ingår följande personer:

Representanter för familjen Ekesbo 
Ordinarie Leg. Vet. Håkan Ekesbo
Ersättare: Jur. Kand. Jakob Ekesbo

Representanter för Sveriges Veterinärförbunds djurskyddsutskott
Ordförande: Johan Lindsjö 
Ersättare: Ida Brandt

Representanter för fakultetsledningen på SLU
Ordinarie: Catarina Svensson
Ersättare: Rauni Niskanen

Stadgar för Ekesbofonden

Utlysning Ekesbofonden

Uppdaterades senast 08 november 2022