Kurssammanställning - steg 2

Du ska genomgå kurser och vetenskapliga möten/kongresser under utbildningen. Regler för det finns i den övergripande utbildningsplanen för steg 2 och i de ämnesspecifika utbildningsplanerna. Kurserna bör ha en god fördelning på olika delar som ingår i det ämne du specialiserar dig i.

Då du genomfört alla kurser och senast då du ansöker om att genomgå examination ska du lämna in en kurssammanställning i särskild mall till ESK för godkännande (se nedan). Då måste du även bifoga kursintyg eller motsvarande som visar att du genomfört respektive kurs – så se till att du har sådana och sparar dem under utbildningen.

Kurser och vetenskapliga möten ska kunna bli godkända av ESK. Om du inte vet om en kurs eller liknande är godkänd bör du få det prövat av ESK innan du genomför den.

Rekommendation från ESK av vissa kurser och vetenskapliga möten finns under steg 2 fr o m 2022 under respektive ämne till vänster på sidan.

Skicka in kursintyg för godkännande
När du är klar med alla kurser, ska du fylla i en wordmall och skicka in den tillsammans med kursintygen i pdf-format (1 intyg/pdf-fil och namnge med rätt kursnamn) till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 15 mars 2024