Följande avgifter för medlemskap i Sveriges Veterinärförbund:

Fullbetalande medlem Fackliga rådet               
Medlemsavgift SVF/Fackliga rådet                                                          420 kr/månad

Fullbetalande medlem Företagarrådet
Personliga avgifter:
Medlemsavgift SVF/Företagarrådet                                                        342 kr/månad                             

Företagsavgifter:
För företag som ägs av medlem som också är medlem i Företagarna Sverige:
Serviceavgift Företagarrådet (exkl moms) 200 kr/månad. Faktureras halvårsvis.

För företag som ägs av medlem som avstår medlemskap i Företagarna Sverige:
Serviceavgift Företagarrådet (exkl moms) 50 kr/månad. Faktureras halvårsvis.

Företagarrådets medlemmars företag får 30% rabatt på Företagarnas
serviceavgift när den betalas via SVF.
För företag som ägs av flera medlemmar debiteras endast en serviceavgift.

Studerandemedlem
Medlemsavgift ej medl i VMF                                                                       49 kr/månad
Medlemsavgift medl i VMF                                                                            41 kr/månad

Pensionär
Medlemsavgift                                                                                                   73 kr/månad

För medlemmar som betalar per kvartal tillkommer en aviseringsavgift på 15 kronor per avi.

Sektionsavgift
Medlem i sektion                                                                                              25kr/månad

Nedsättning av avgifter
Medlem kan delvis befrias från avgifter till förbundet om särskilda skäl föreligger, t.ex. utlandsvistelse och låg inkomst. Ansökan om nedsättning ska skickas till förbundet.

Normer för nedsättning av medlemsavgifter

 

Uppdaterades senast 10 juni 2020