Medlemsavgifter Sveriges Veterinärförbund

Fullbetalande medlem Fackliga rådet               
Medlemsavgift SVF/Fackliga rådet                                                          441 kr/månad

Fullbetalande medlem Företagarrådet
Personliga avgifter:
Medlemsavgift SVF                                                                                316 kr/månad       
Medlemsavgift SVF + Företagarna Sverige                                               366 kr/ månad

Företagsavgifter:
För företag som ägs av medlem som också är medlem i Företagarna Sverige:
Serviceavgift Företagarrådet (exkl moms) 202,50 kr/månad. Faktureras halvårsvis.

För företag som ägs av medlem som avstår medlemskap i Företagarna Sverige:
Serviceavgift Företagarrådet (exkl moms) 52,50 kr/månad. Faktureras halvårsvis.

Företagarrådets medlemmars företag får 30% rabatt på Företagarnas
serviceavgift när den betalas via SVF.
För företag som ägs av flera medlemmar debiteras endast en serviceavgift.

Studerandemedlem
Medlemsavgift ej medl i VMF                                                                        52 kr/månad
Medlemsavgift medl i VMF                                                                            43 kr/månad

Pensionär
Medlemsavgift                                                                                                   77 kr/månad

För medlemmar som betalar per kvartal tillkommer en aviseringsavgift på 15 kronor per avi.

Sektionsavgift
Medlem i sektion                                                                                              25kr/månad

Nedsättning av avgifter
Medlem kan delvis befrias från avgifter till förbundet om särskilda skäl föreligger, t.ex. utlandsvistelse och låg inkomst. Ansökan om nedsättning ska skickas till förbundet.

Normer för nedsättning av medlemsavgifter

 

Uppdaterades senast 22 december 2020