Tidsschema för steg 1

Examinationer 2025

 • Sjukdomar hos hund och katt
  Sista anmälningsdag för examination 2025 – 24 nov 2024
  Examination 30-31 januari 2025 - (Sthlm)
  Anmälningslänk - kommer läggas ut efter sommaren.Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten inför examination 2025

 • Sjukdomar hos hund och katt
  Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 11 feb 2024

 • Sjukdomar hos häst
  Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 18 feb 2024

Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten inför examination 2026

 • Sjukdomar hos hund och katt
  Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 9 feb 2025

 • Sjukdomar hos häst
  Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 16 feb 2025

Skriftliga arbeten samt handledarens godkännande ska mailas till specialistutbildning@svf.se


Tänk på:

 • Innan man får anmäla sig till examinationen ska alla delar av utbildningen vara godkända (tjänstgöring, kurser, skriftligt arbete). Det innebär att alla intyg bör skickas in minst en månad innan sista anmälningsdag för att allt ska hinna bli godkänt.
 • Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.
Uppdaterades senast 09 april 2024